fbpx
Как да подготвим рецепти?


Как да подговим рецепти и да създадем артикулната база в I-Cash?

Ще разделим въвеждането на номенклатурите на два варианта и ще ги обсъдим по отделно като засегнем определени ситуации и как да ги подготвим. Първо ще обсъдим артикулите , който се ползват на бара , след това стоките , които се ползват в кухнята и отделно ще обсъдим какво се случва с артикулите , които се ползват и на двете места.

Въвеждането на стоките можем да подготвим по два начина. Първият начин е по – лесен и бърз , за втория ще Ви трябва да отделите малко повече време. Основната разлика между двата метода на въвеждане на стоките се отразява след това в справките, които дава програмата.

Вариант 1

Започвам с подготовката на артикул като създаваме артикул. За пример създаваме артикул „Кафе еспресо“, който ще доставяме и продаваме на бройка. Добавяме артикул, като въвеждаме само име на артикул и задаваме продажна цена. Запазваме и вече сме готови да извършваме всички търговски операции: доставка , продажба, брак, ревизия и прехвърляне. По този начин създадена базата данни ще ни дава информация за движението на артикула в стопанството:

  • колко бройки сме заприходили

  • колко бройки сме продали

  • колко бройки сме бракували

  • колко бройки сме открили на ревизия и дали има разминаване между намерено и очаквано количество

  • колко бройки сме прехвърлили от склад в склад , ако имаме повече от един обект регистриран в програмата

Това е по – бързия и лесен вариант, но той не може да ни даде информация колко кафе сме продали и колко сме доставили, а само колко броя кафета сме продали. По този начин подготвени артикулите няма да ни дадат информация колко пари сме дали за кафе и колко пари ни е печалбата от този продукт.

Вариант 2

Започваме с подготовката на артикул. Ще ползваме примера от вариант 1, но ще го подготвим като артикул с рецепта. За целта ще създадем артикул „Кафе на килограм“. Това ще е артикула , който ще се доставя. Въвеждаме име и продажна цена , която е равна на доставната цена. Сменяме мерната единица като избираме „кг“(не бройна мерна единица). Това ще ни позволи да правим доставки и да ползаваме артикула като съставен като въвеждаме количества различни от цели числа В допълнителни настройки маркираме артикула като съставен и забранен за продажба. По този начин подготвен артикула ще предотвратим неговата евентуална бъдеща продажба.

След като сме подготвили съставния артикул требя да се върнем в предходния „Кафе еспресо“ и да отворим таб „Рецепта“ и да подготвим такава. Избираме кода да се изпълнява рецептата – При продажба и започваме да изреждаме артикулите , които ще влизат в нея – „Кафе на килограм“ от падащото меню и въвеждаме неговото количество. В примера трябва да въведем количество „Кафе на килограм“ , което ще излиза от склада при продажба на 1 брой „Кафе еспресо“ т.е. 0.007 кг.

Забележка: При създаване на складовото стопанство програмата генерира две мерни единици „бр“ и „кг“. Ако искате допълнителни мерни единици моля свържете се с наш сътрудник на посочените мейли в сайта.

Следващото поле в таблицата с рецептата е Фира. Можете да въведете количество, което ще се добави към посоченото от вас в предната клетка и при продажба програмата ще сумира двете количества и те ще излязат от склада. Това ще доведе и до повишаване на доставната цена и маржа при продажба.

Програмата позволява и добавянето на редове в рецептата, което ще доведе до извеждане на няколко стоки при една продажба. Ако създадем артикул Кафе с мляко, рецептата му ще се състой от два реда Кафе на килограм и мляко на литър.

Създаване на рецепта

Създаване на рецепта

По този начин трябва да подготвим всеки един артикул в меню „Артикули“. Първо трябва да започнем със списък на всички съставни артикули и след това да подготвим артикулите за продажба с рецепта.

Какво можем да очакваме от програмата при така подготвени номенклатури ?

При този вариант на структуриране на базата данни с артикули , клиента ще получи по – детайлни справки. В системата артикулите ще бъдат разделени на две категории и клиента ще има възможност от една страна да следи количеството на насипно кафе в склада и програмата ще алармира, когато неговото количество намалее и от друга страна ще има възможност да следи приходите от продажбите на кафе. Като на база на доставки и продажби програмата ще калкулира и печалбата по дни , на месечна и на годишна база.

Нефискални принтери и разделяне на обороти

Програмата поддържа и нефискални принтери (можете да разгледате модели на сайта на фирма Дейзи Тех АД ), към които се изпраща информация, която работника получава под формата на бележка с информация за поръчка от клиента с количества и видове артикули.

За да се „раздели“ оборота и потребителя да получава информация за продажби от бар и от кухня трябва програмата да се настрои да подава определена информация към определен принтер. С други думи бармана да получава информация за поръчани кафета , а готвача да получава информация за поръчани десерти. Конкретика и детайли можете да получите в секцията блог в нашия сайт.

След като се структурират артикулните групи, ползвателя на програмата ще има възможност да следи не само общия оборот , но и оборота в кухнята и оборота на бара.

Как да подготвим шаблони за нефискалните принтери вижте тук

Какви отчети получавате от модула за бързи продажби вижте тук