fbpx
Подготовка на файлове за импорт


Подготовка на файл за импорт

Как да преработим файла от експорт на артикули, за да направим импорт на този файл в продажба или доставка ?

Първата стъпка е отварянето на списъка с артикули в базата на стопанството. Моля навигирайте до меню Стоки -> Артикули. Имате възможност да филтрирате списъка на артикулите като изберете артикули само от определена група; вида на артикулите (стоки, услуги или и двете); типа на артикулите (съставни, рецепта продажба рецепта производство или всички); статус на артикула (активни, деактивирани или всички) и по категории (артикули маркирани в повече от една група или в нито една група и всички). На база на тези критерии е много важно да се прецени как ще бъдат разпределени и подготвени артикулите, за да постигнете желания резултат от ползваните филтри.

Забележка : Филтрите са с приоритет. Ако бъде избран филтъра за група , той изключва филтъра за категории артикули.

След като бъде подготвен списъка за експорт избирате формата на файла , който да свалите на компютъра за последвала обработка. Имате възможност да свалите файла в : PDF, CSV и XLS формати.

Забележка: Препоръчваме работа в XLS формат и след това да бъде сменен формата на CSV.

Как да преработим файла от експорта ?

Задължително условие е да се съобразим с дадения пример за импорт на операция, като се съобразим с неговата структура. Обърнете внимание на колоните във файла и информацията която съдържат те.

Причини за неуспешен импорт:

 • опит за продажба на артикул с отрицателни количества при условие, че е забранена работа с отрицателни количества в стопанството
 • разминаване в имената на артикулите
 • разминаване в баркодове и артикулни номера
 • програмата разпознава артикули забранени за продажба/доставка във файла
 • непопълнени задължителни полета
 • премахване на ненужна информация от файла (като „лв.“ след посочените цени)
 • премахване на колони , които не съществуват в примерния файл за импорт
 • разместени позиции на колони
 • грешен енкодинг
 • опит за продажба на съставен артикул
 • опит за доставка на артикул рецепта
 • изчистване на празни полета

Препоръки:

 • ползване на примерния файл от импорт и копиране на информацията от подготвения от вас файл за експорт от базата с артикулите
 • запазвайте файловете с енкодинг windows 1251
 • не отваряйте вече готовия CSV файл преди импорт
 • подгответе/настройте EXCEL (или която и да е програма за редакция на XSL файлове)
  • обърнете внимание на изписването на дробни числа (точка или запетая)
  • как се генерира CSV файла – какви са разделителите

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация