fbpx
Как да направим рекламация, чрез POS?


Рекламация 1

В I-Cash от версия 5.01 build 3.08 е заложена функционалност , която позволява на ползвателя на програмата да сторнира продажба.

В Наредба Н–18 са описани законовите изисквания, на който трябва да отговаря една рекламация и реда, по който се извършва.

Рекламация 5

По какъв начин е реализирана тази функционалност в I-CASH Търговски софтуер ?

Всеки един ползвател на програмата има възможност да сторнира продажби от модула за бързи продажби и през интернет. В тази статия ще разгледаме начина по който нашите клиенти могат да „пускат“ сторно през касовия апарат.

За целта трябва да стартираме (POS) Модула за бързи продажби и да навигираме до меню „Сторно операции“. След избор на бутона ще се визуализира прозорец, в който клиета трябва да въведе информация. Първо маркираме тип на сторно операцията „Рекламация“.

В следващото поле трябва да въведем номера на касовата бележка , която искаме да сторнираме. Този номер се намира в долната лява част на касовата бележка под реда „Заповядайте пак!“ (Забележка : Това е строго индивидуално и зависи от начина, по който е програмирано фискалното устройство).

След като е въведен номера избираме бутона в дясно „Информация“. Програмата ще зареди всички полета , който са посочени в чл. 26, ал. 1, т. 1 – 11 реквизити, както и номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон. След което клиента трябва да избере бутона „Запази“, което ще затвори диалоговия прозорец и ще визуализира всички артикули в продажбата на червен фон.

 

Рекламация 2

Тук клиентът има възможност да избере кой от продадените артикули ще бъде сторниран.

Важно !

Ще бъдат сторнирани само артикулите , които се визуализират.

На примера от снимката имаме два артикула в продажбата : артикул 1 – „Молив 5б“ и артикул 2 – „Острилка футболна топка“. Ако клиентът иска да върне само артикул 2 „Острилка футболна топка“ това означава , че артикул 1 „Молив 5б“ трябва да бъде премахнат от листа с избор на иконата под формата на червено кошче в края на реда.

Рекламация 3

След натискане на бутона „Сторно“ касовия апарат ще принтира сторно бележка.

 

Причини, поради които клиентът не може да направи сторно операция от Mодула за бързи продажби ( POS ) 

 

1. Съобщение „Не е намерен касов бон“ – няма такъв номер в базата данни .

Какво да предприема ?

– проверете интернет връзката

– проверете правилно ли е въведен номера от касовата бележка

– рестартирайте ПОС

– операцията , която се опитвате да сторнирате е с безкасово плащане

 

2. Не е програмиран потребителя в касовия апарат т.е. не са му дадени права да прави сторно операции – в този случай полетата за типа на сторно операция са неактивни

Какво да предприема ?

– моля обърнете се към техника , който обслужва фискалното устройство

Рекламация-4

3. Съобщение : „В сторно операция не може да има отстъпки“

Какво да предприема?

– трябва да се въведат цени след като сме извадили сумата от отстъпката

 

4. Съобщение „Грешка при печат. Стойността е извън допустимите граници“

Какво да предприема ?

– тази грешка се получава, в случаите, в които сторно операцията следва веднага след приключване на продажбата. Моля обърнете внимание на часовника на касовия апарат. При разминаване се свържете със сервизния техник , който обслужва фискалното устройство.

Рекламация 8

Важно!

Сторно операциите са в брой.

Трябва да имаме наличност в касовия апарат по – голяма или равна на стойността на рекламацията.

Ако операцията , която се сторнира е разширен касов бон, то фискалното устройство ще принтира кредитно известие

Не могат да бъдат добавяни артикули в сторно операцията.

 

Допълнителна информация:

Как да направим сторно през модула за бързи продажби в youTube

Грешки при работа със сторно операции –  Прочети в блога

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация