fbpx
Възможност за получаване на безвъзмедни средства за дигитализиране на предприятията


Уважаеми дами и господа,

Желаем да Ви споделим за отлична възможност, с която да подпомогнете Вашия бизнес! 

През изминалата седмица като част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Министерството на иновациите и растежа обяви възможност за получаване на безвъзмездни финансови средства по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Всяко одобрено предприятие има възможност да получи напълно безвъзмездно между 3000 лв. и 20 000 лв. за модернизиране на своята работа. 

Срокът за кандидатстване по програмата е до 16:30ч. на 19.12.2022 г., но ние Ви препоръчваме да започнете Ваша процедура за кандидатстване възможно най-скоро, защото практиката показва, че за да се възползвате оптимално от средствата по програмата, трябва да бъдете от първите кандидатствали. 

Като част от нашата мисия да помогнем на малките и средните предприятия да се развият, ние от „Онлайн Сървисиз ООД“ решихме да Ви свържем с консултант, който да улесни Вашия процес по кандидатстване. За целта, моля попълнете следния кратък формуляр възможно най-скоро, който ще бъде препратен на консултант и той ще се свърже с Вас: https://forms.gle/1T8gwoZTFr8CWFof9
Благодарение на финансирането по програмата можете да получите абсолютно безвъзмездно средства за дейности в някоя от следните групи: 
 • Въвеждане на услуги или решения за дигитален маркетинг- платформи, уеб сайтове и мобилни приложения;
 • Въвеждане на услуги или решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Въвеждане на услуги или решения за осигуряване на киберсигурност;
Ние, като част от „Онлайн Сървисиз ООД“- разработчици на Търговски и складов софтуер I-CASH- можем да Ви предложим персонална разработка и въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система) във Вашата фирма. ERP системата ще има възможност да се интегрира към Търговски и Складов софтуер I-CASH.

Условия:

 • Да сте микро, малко или средно предприятие, регистрирано не по-късно от 31.12.2019 г.; 
 • Да сте реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, както следва:
  • Ако сте микро предприятие ≥ 41 000 лева ;
  • Ако сте малко предприятие ≥ 82 000 лева;
  • Ако сте средно предприятие ≥ 123 000 лева;
 • През изминалата 2021г. да имате повече от 1 заето лице като персонал във вашата фирмата; 
 • Вашата основна дейност на фирмата, да НЕ Е от следните категории
  • Сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
  • Сектор В  „Добивна промишленост“;
  • Сектор F  „Строителство“;
  • Сектор Р „Образование“;
  • Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: ( раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“
  • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“,
   • раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
   • раздел 63 „Информационни услуги“.)
 • Да нямате сключен договор сключен договор за финансиране по процедура „Технологична модернизация“ с включени разходи по т. 14.2, 2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи”.
Пълна информация и новини относно програмата можете да откриете на: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/ 

В случай, че имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас на: info@icash.bg  или на тел. (+359) 2 960 7123

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация