fbpx
Кои лица са освободени от ползване на касов апарат?


Касов апарат 1

В днешната статия ще разгледаме кои лица са освободени от отговорността да използват касов апарат, дори в случаите когато това е задължително изискване. 

Правната уредба, на която ще се позовем в днешната статия се съдържа в Закона за данък върху добавена стойност, Наредба Н-18 както и в материали, публикувани на официалната интернет страница на Националната Агенция за приходите и Министерството на финансите на Република България.

Българското законодателство изисква всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби, чрез фискално устройство или чрез Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. В определени случаи се допуска друг тип отчитане на продажбите, а не чрез касов апарат. Пример за такава хипотеза е продажба, при която плащането е извършено, чрез банков превод. 

Въпреки това, има определени дейности, които са освободени изцяло от задължението да регистрират продажбите си, чрез касов апарат и да издават фискален бон, дори получавайки пари в брой. Днес ще разгледаме именно тях. 

Касов апарат 3

Кои са тези лица, освободени от ползване на касов апарат?

Продавачи на списания и вестници

Търговците, които продават на открито и дейността им обхваща единствено продажбата на списания и вестници, не е необходимо да регистрират продажбите си с касов апарат. 

Продавачи на собствена и непреработена селскостопанска продукция 

И в тази хипотеза продажбата трябва да се осъществява на открито и да не е на територията на лицензирана стокова  борса, тържище или пазар. Продавачите трябва да бъдат физически лица, които не са търговци.

касов апарат 4

Продавачи, които предоставят билети, талони, квитанции за извършена услуга

Има определени случаи,  които касовите бонове биват изместени изцяло от документи за извършена услуга. Тук се включва:

  • Продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт
  • Издаване на талони за паркиране;
  • Продажба на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри
  • Бланкови билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра 

Продавачи на самолетни билети

В случай, че лице продава самолетни билети е освободено както от задължението да регистрира продажбите си с касов апарат, така и от задължението да издаде фактура.

касов апарат 5

Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

Всички услуги, които извършват и са свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност са освободени от ползване на касов апарат. 

Наемодатели

Наемодателите не са задължени да ползват касов апарат, когато отдават свой имот под наем в случаите, в които те са физически лица и не са търговци по смисъла на Търговския закон; 

касов апарат 6

Пенсионери, които упражняват занаят

Тази интересна хипотеза е насочена към пенсионерите, независимо, дали са пенсионирани по инвалидност или за изслужено време и старост. Те трябва да извършват тези услуги с личен труд и да не са търговци. Единственото изключение е в областта на автомонтьорството и автосервизни услуги.

Лица, упражняващи свободна професия

За да кажем, че едно лице практикува свободна професия, то трябва да отговаря едновременно на следните условия:

  • Да не е регистрирано като едноличен търговец; 
  • Да се самоосигурява;
  • Да осъществява за своя сметка професионалната си дейност;

Такива лица са архитектите, адвокатите, нотариусите, експерт- счетоводителите, медицинските специалисти и т.н. 

касов апарат 7

Чужденци, по време на изложения,панаири и други подобни събития

Тук става на въпрос за мероприятия с краткотраен характер, които се разграничават от тези с развлекателен характер. Чуждестранните граждани не се нуждаят да използват касов апарат.

Продавачи, извършващи своята дейност във високопланински и труднодостъпни места

Тази хипотеза е логична и осигуряра сигурност за продавачите във високопланинските места. Въпреки това има определени условия за населеното място, където се намират такъв търговски обект:

  • Трябва да има до 300 постоянни жители; 
  • Да е високопланинско (над 1000 метра надморска височина)
  • Да не е курорт;

Продавачи,извършващи своята дейност на места с липса на покритие на мобилна мрежа 

Подобно на предишния случай, собствениците на търговски обект на място, където постоянно има неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилен оператор поради липса на покритие, са освободени от задължението на да издават касов бон. 

касов апарат 8

Държавните органи

Държавата, държавните и местните органи нямат задължението да издават касов бон, тъй като тяхната дейност е израз на държавната и местната власт. 

Банки 

Банките са освободени от задължението да използват касов апарат, при осъществяване на банкови и валутни сделки; 

Доставчици на платежни услуги; 

Легална дефиниция на термина “платежната услуга” може да бъде открита в чл. 4 на  Закона за платежните услуги и платежните системи

Финансови къщи

Финансовите къщи са освободени от задължението да използват касов апарат когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин и пенсионноосигурителните дружества.

касов апарат 9

Въпреки всички тези случаи е редно да не забравяме, че те са изключения от правилото. Ако вие сте търговец, извършвате стопанска дейност, приемате плащания в брой вие сте задължен да използвате касов апарат. 

В случай, че стартирате нов бизнес и имате нужда от касов апарат или друг тип търговско оборудване можете да разгледате нашите предложения.

Независимо, дали използвате касов апарат или не, проследяването на цялостната дейност във вашата фирма би била улеснена с употребата на търговски и складов софтуер. 

Регистрирайки се получавате напълно безплатно един месец достъп до Търговски софтуер I-CASH.

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори