fbpx
Списък с грешки на дисплея на касовия апарат


Списък с грешки на дисплея

Списък с грешки изписвани на дисплея на касови апарати на фирма Дейзи Тех АД

 

Текст на дисплея Пояснителен текст Коментар
1 ПРЕПЪЛВАНЕ Въпросната операция ще доведе до препълване Натиснете Бутон „C“ и пуснете всички отчети с нулиране
3 ПРЕПЪЛНЕН БОН Нямате право на повече продажби в този бон Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката
4 ПРЕП.БРОЙ ПЛ. Нямате право на повече плащания в този бон Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката
5 НУЛЕВА СУМА Опит за извършване на нулева транзакция Натиснете Бутон „C“ и въведете правилнатa сума
6 ЗАПОЧНАТО ПЛ. Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката
7 ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ Нямате право на такава операция Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката
8 ЗАБР.ДАН.ГРУПА Забранена за продажби дан. група Натиснете Бутон „C“ и направете продажба по програмирана дан.гр.
9 ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон Натиснете „C“ Виж системни параметри
11 МНОГО ТОЧКИ Въвеждане на повече от една десетична точка Натиснете Бутон „C“ Виж системни параметри
12 * Празен дисплей Въвеждане на повече от един символ ‘+’ или ‘-’ Възниква само при работа с компютър
13 * Празен дисплей Символът ‘+’ или ‘-’ не е в първа позиция Възниква само при работа с компютър
14 ГРЕШЕН СИМВОЛ Недопустим символ,напр. баркод, който съдържа не само цифри Натиснете Бутон „C“ и въведете верни стойности
15 МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка Натиснете Бутон „C“ виж системен параметър 1
16 МНОГО ЗНАЦИ Въведени са повече от разрешения брой символи Натиснете Бутон „C“ въведете правилен брой символи
20 ГРЕШЕН КЛАВИШ В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш Натиснете Бутон „C“ и продължете работа
21 ГРЕШНА СТОЙНОСТ Стойността е извън допустимите граници Натиснете Бутон „C“ и въведете стойност в допустимите граници
22 ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ Виж системен параметър 8 Натиснете Бутон „C“ и Виж системен парам 8
23 ЗАБРАНЕН ВОЙД Опит за “дълбок” войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката
24 ГР.ОПЕРАЦИЯ Опит за “дълбок” войд на несъществуваща транзакция Натиснете Бутон „C“ и приключете бон
25 ГР.ОПЕРАЦИЯ Опит за извършване на плащане, без да има продажби Натиснете Бутон „C“ и направете продажби преди плащане
26 НЯМА ЗАПАС Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му Натиснете Бутон „C“ и виж запас на този арт.икул
27 ГР.ОТГ.ВЕЗНА Некоректна комуникация с ел. везна Натиснете Бутон „C“ въведете верни стойности
41 ГР. БАРКОД Некоректен баркод (грешна контролна сума) Натиснете Бутон „C“ и въведете верни данни
42 НУЛЕВ БАРКОД Опит за продажба с нулев баркод Натиснете Бутон „C“ и въведете БК
43 ЗАБР.БАРКОД Опит за програмиране с тегловен баркод Натиснете Бутон „C“ и продължете работа
44 НЕНАМЕРЕН БК Опит за продажба с непрограмиран баркод Натиснете Бутон „C“ и програмирайте БК
45 ДУБЛИРАН БК Опит за програмиране на вече съществуващ баркод Натиснете Бутон „C“ и програмирайте друг БК
61 **ПОВРЕДЕН КЛЕН Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изисквания Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70 **НЯМА ФИСКАЛНА !!! Не е открита ФП !!!! Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71 **ПОДМЯНА ФП !!! Некоректни данни във ФП !!!! Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72 **ГР. ЗАПИС ФП !!! Грешка при запис във ФП !!!! Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76 **ИНФОРМАЦИЯ НАП Необходима е информация от сървъра на НАП Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
81 ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ Дневният финансов отчет е препълнен Натиснете Бутон „C“пуснете дн.фин.отчет с нулиране
83 ПРЕП.ОПЕРАТОР Отчетът по оператори е препълнен Натиснете Бутон „C“ пуснете.отчет по оператори в нулиране
84 ПРЕП. АРТ. Отчетът по артикули е препълнен Натиснете Бутон „C“ пуснете отчет по арт. в нулиране
85 ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ. Периодичен отчет е препълнен Натиснете Бутон „C“ пуснете пер. отчет в нулиране
90 ПЕР.ОТЧЕТ Не е нулиран периодичен отчет Натиснете Бутон „C“ пуснете пер. отчет в нулиране
91 ДН. ОТЧЕТ Не е нулиран дневният финансов отчет Натиснете Бутон „C“ пуснете е дн.фин.отчет с нулиране
92 ОПЕР. ОТЧЕТ Не е нулиран отчетът по оператори Натиснете Бутон „C“ пуснете отчет по оператори в нулиране
93 ОТЧЕТ АРТ Не е нулиран отчетът по артикули Натиснете Бутон „C“ пуснете отчет по арт. в нулиране
97 ЗАБР.ПРОМЯНА Не може да се препрограмира това поле Натиснете Бутон „C“ пуснете дн.отчет с нулиране
102 **НЯМА МОДЕМ Няма комуникация между ФУ и модема Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107 **ЗАКЛ. SIM КАРТА SIM картата на модема е заключена. Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108 ГРЕШНА ПАРОЛА Опит за въвеждане на грешна парола. Натиснете Бутон „C“ и въведете вярна парола
110 **НОВА SIM КАРТА Подменена SIM карта Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111 **КОМУН. ГР. НАП Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113 **ОТКАЗ ОТ НАП Сървърът на НАП не приема подадените му данни Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117 МОБ.ОПЕРАТОР ГР. Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор Натиснете Бутон „C“ изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118 ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ Операцията е забранена Натиснете Бутон „C“ и продължете работа
120 НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ Невъведена стойност в задължително поле Натиснете Бутон „C“ и програмирайте ст-та
124 **ПОДМЕНЕН КЛЕН ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ) Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125 **НЯМА КЛЕН Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126 **ПЪЛЕН КЛЕН КЛЕН е близо до препълване или препълнен.Трябва да се замени. Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

 

Коментари:
* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст
** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

 

За повече информация за този списък с грешки на дисплея , моля обърнете се към производител : www.daisy.bg

За да избегнете част от този списък с грешки на дисплея , моля вижте препоръки в блога.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори