fbpx
Как да защитим бизнес данните си?


В наши дни сигурността на данните е от все по-голямо значение. Когато говорим за търговски софтуер, следва да имаме особено внимание, тъй като тези системи управляват и контролират важни бизнес процеси, търговски книги и чувствителни данни в предприятието.

Изборът между облачни и локални решения често се определя от множество фактори, като сигурността е сред най-важните. В настоящата статия ще разгледаме какво е облачен софтуер и защо облачните търговски и складови софтуери са по-сигурни от техните локални аналози.

Какво е облачен софтуер и защо се нарича така?

Облачният софтуер е вид система/ приложение, която се хоства и управлява на отдалечени сървъри и се доставя на потребителите през интернет връзка. Той се нарича „облачен“ поради използването на „облака“ – метафора за интернет, където данните се съхраняват и доставят от специализирани центрове за данни, а не от локални устройства или сървъри. Това означава, че потребителите могат да имат достъп до своите данни и приложения от всяко място и по всяко време, стига да имат интернет връзка.

Защита от злонамерени атаки

Специализираните центрове за данни, за които споменахме, използват съвременни технологии и практики за защита на данните, като криптиране, многофакторна автентификация и редовни проверки на сигурността. В сравнение с това, малките и средни предприятия, които използват локални решения, рядко разполагат с ресурси за подобна степен на защита. Използвайки облачен складов софтуер, не е необходимо да полагате усилия за защита на данните.

Автоматичен архив и възстановяване

Основно предимство на облачните софтуери е автоматичното създаване на резервни копия. Облачните услуги редовно правят резервни копия на данните и ги съхраняват на различни географски локации. Това гарантира, че дори при инциденти, като системни сривове или загуба на данни, информацията може лесно да бъде възстановена. Локалните системи, от друга страна, често разчитат на ръчни резервни копия, които могат да бъдат забравени или неправилно управлявани, водейки до потенциална загуба на важна информация.

Защита при физически събития

При локалните софтуери, данните са уязвими при хардуерни повреди (пример- проблем с лаптопа) или природни бедствия, като изчезват без възможност за възстановяване. Облачните софтуери предоставят допълнителна защита, като съхранението на данни е разпределено, има резервни захранващи системи и автоматично архивиране. Това ги прави предпочитано решение за сигурност и непрекъснатост на операциите.

Актуализация и поддръжка

Облачните софтуери редовно получават актуализации, които включват подобрения в сигурността и нови функции. Тези актуализации се прилагат автоматично, без да изискват намеса от страна на потребителя. Това гарантира, че софтуерът винаги е защитен срещу най-новите заплахи. В случая с локалните системи, актуализациите често изискват ръчни инсталации и поддръжка, което може да доведе до закъснения и уязвимости.

Допълнителни предимства

В допълнение на сигурността, употребата на облачен софтуер има улеснена конфигурация, която ползволява на потребителя да започне работа с него за по-малко от минута и при това на различни по вид устройства. Потребителят не се ограничава от хардуер или локация.

От финансова гледна точка, еднократното закупуване на лиценз за локален софтуер, изглежда примамливо, но крие зад себе си различни по вид периодични разходи за извършване на актуализация.

Облачните софтуери традиционно се предоставят за ползване срещу заплащане на месечен или годишен абонамент. Този абонамент е крайната сума за един потребител и обхваща всички допълнителни актуализации- вкл. тези на сигурността на данните.

Така, сумарно облачният софтуер често излиза много по-изгоден от “еднократната” инвестиция в лиценз.

Облачен търговски и складов софтуер I-CASH

Софтуер I-CASH е облачен търговски и складов софтуер. Може да бъде използван от различни по вид устройства и да показва бизнес данните в реално време. Конфигурира се изключително бързо, а данните в него се пазят на отделачен, тройно подсигурен сървър, за да бъдат защитени от злонамерени атаки, критовируси, случайни събития и т.н. Всички операции, данни и документи се архивират автоматично.

Уверете се в предимствата на Облачния търговски и складов софтуер! Регистрирайте се бързо на www.icash.bg и получете един месец безплатен достъп до програмата! Запишете се напълно безплатно на първоначално обучение или консултация със специалист!

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация