fbpx
Междинна сметка в I-Cash


Междинна сметка
Как да подготвим междинна сметка в I-Cash ?

За да принтираме междинна сметка през модула за бързи продажби трябва да преминем през няколко стъпки. За целта трябва да сме инсталирали апликацията и да сме подготвили термален принтер, на който ще се появи резултата , който очакваме.

Първа стъпка е акртивацията : В меню – настройки трябва да маркираме чекер „Междинна сметка“.

маркер за междинна сметка

След това през помощника трябва да изберем принтер. За целта навигираме до Меню- Настройки – Каса/Принтер – Принтер за отчети.

Избор на принтер

И последна стъпка е визуализацията. При маркиране на артикули в ресторанстски модул , на всяка една отворена сметка ще се появи бутон „Междинна сметка“. След неговото натискане от принтера ще се принтира бележка, на която ще се визуализират всички маркирани до момента артикули с техните количества и цени. А също така и дата и час на бележката , както и имена на обслужващия сервитьор , така и данни за фирмата. В края на бележката ще се сумира всичко и клиента ще има възможност да провери натрупаната си сметка до момента.

бутон междинна сметка

Допълнителна информация : Междинната бележка не може да бъде принтирана от фискално устройство. Това е документ, който не наподобява фискален бон и не копира задължителните атрибути на такъв. За целта ползвателя на софтуера трябва да разполага с термален принтер. Софтуера позволява да се използва един принтер за няколко отчета и същевременно с това да се принтират и информационни бележки за различните звена в един ресторант като топла, студена кухня и бар. Тази бележка не може да бъде манипулирана от ползвателя на програмата. От настройки на принтера има възможност само да се „подреди“ темплийта – да се зададат символи на ред, големина и вида на шрифта. Примери за такива принтери можете да откриете на сайта на Дейзи Технолоджи.

Как и по какъв начин можете да свържете принтера към апликацията можете да порчетете в блога – системен принтер или допълнителни насторйки или през виртуален ком порт.

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация