fbpx
Модул за бързи продажби: „Меню“


Какво можем да правим от менюто на модула за бързи продажби и до какво ни дава достъп

При стартиране на файл IcashPos.exe от папка пос трябва да въведете парола на потребител и програмата ще ви насочи към началния екран. Менюто можете да откриете в горния ляв ъгъл. Представлява бутон с икона (три хоризонтални линии). След избор се отваря менюто на снимката в ляво. От това меню се извършва връзката на модула за бързи продажби с всички периферни устройства (фискално усторйство, нефискален принтер и ел. везна). След като веднъж се осъществи тази връзка от модула за бързи продажби ще можете да управлявате фискалното устройство т.е. да му задавате команди , които то да изпълнява. В статията ще откриете детайлна информация за всеки един бутон от това меню. Ако не виждате част от описаните бутони , най – вероятно нямате права или не е осъществена връзка с касовия апарат. 

Проверка на количество – имате възможност при наличние на интернет връзка да проверите количествона артикул в склада и неговата продажна цена.

Служебно въведени– при осъществена връзка с фискално устройство можете да въвеждате и извеждате суми. Прочетете ръководството.

Отчитане на касиер – списък с всички операции извършени от активния потребител. Възможност за принтиране на отчет във формат А4.

Към интернет платформата – редиректва към Начална страница на стопанството в интернет.

Сторно операции – възможност за сторниране на продажба. Вижте видеото.

Дневни отчети– пускане на X и Z отчети. Прочетете ръководството.

Отчет ФП по дати – печат на месечен или годишен отчет. Прочетете ръководството.

Отчет по оператори – принтира Х отчет на активен потребител от фискалното устройство с брой продажби, сторно операции, отстъпки и натрупани суми.

Дубликат на бон – фискалното устройство принтита дубликат на последния издаден фискален бон. Не можете да пуснете дубликат на служебен бон (някой от ФУ се настройват, за да пускат дубликат на служебни бон).

Отвори чекмедже– ако ФУ е свързано с чекмдже, този бутон ще го отвори. Има възможност при осъществяване на връзка с ФУ да се зададе автоматично отваряне на чекмеджето след приключване на операция.

Настройки – отваря се меню настройки, в което имате възможност да сдвойте периферни устройства с модула за бързи продажби , да изберете методите на плащане и да подредите салоните с маси.

Основни настройки

  • Изход след приключване на операция – след като принтирате касова бележка програмата ще ви препрати към началния екран, в който трябва да въведете паролата си за достъп – за ресторанти и няколко сервитьора , който маркират един след друг.
  • Покажи артикулния номер на стоката/услугата при продажба – след като маркирате артикул реда под името на артикула се визуализира и артикулния номер на този артикул.
  • Групирай артикулите при продажба – ако не е избрано щв се визуализира и принтира на касовата бележка по един брой/количество артикул на ред. 
  • Уголеми шрифта на шаблона на нефискалния принтер – увеличава големината на буквите на текста , който се принтира през нефискални принтери (кухненски принтер).

Мащаб на текста – скролера увеличава / намалява мащаба на текста в настройки.

Баркод скенер

  • Проверка на чексумата в тегложния баркод.
  • Игнорирай чек сумата на баркода – част от баркод скенерите генерират префикси и суфикси този чекер ги игнорира. Не е тествано за всички баркодскенери.

Начини на плащане – Избор на начини на плащане. След избор се визуализират в менюто „Плащане“. Има възможност да бъдат препрограмирани. 

  • в брой;
  • с ваучер;
  • с карта.

Нулиране – бутона изтрива потребителските настройки и ще се се наложи да свържете отново периферните устройства.

Каса/Принтер – прехвърля към помощника за връзка с периферни устройства.

Групи – извежда спъсък с всички артикулни групи. Имате възможност да скривате групи и да не се визуализират в програмата.

Работа по маси – активен при пакет ПРО – прочетете повече относно ресторантьорския модул.

Програма за дистанционна подръжка

Стартира програма за дистанционна поддръжка, чрез която човек от отдел поддръжка достъпва компютъра на клиента. Задължително условие е наличие на интернет връзка. След стартиране на програмата при вас трябва да се отвори прозорец (виж снимката долу в ляво). След като наш сътрудник приеме вашата заявка вие трябва да му позволите (виж снимката долу в дясно).

Забележка: тази операция се осъществява след предварителен разговор с клиента.

Информация

Тук ще откриете телефон за поддръжка, номера на вашето складово стопанство, име на обекта (както е въведен в системата), модел на касовия апарат (както е въведен в системата), името на потребителя, който се е логнал в програмата.

Вижте и видеата в нашия YouTube канал, продавайте по-лесно.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация