Ценови пакети

Изберете план и изстреляйте бизнеса си с I-CASH.

Минимални цени на пакети според срока на договора.
Допълнителни услуги.

Срок на договора

Ценови пакети

Изберете план и изстреляйте бизнеса си с I-CASH.

Минимални цени на пакети според срока на договора.
Допълнителни услуги.

Срок на договора

 • Автоматичен архив
 • Първоначално обучение в нашия офис или дистанционно
 • Поддръжка по телефон
 • Поддръжка чрез електронна поща или чат
 • Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
 • Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец
 • Стоки
 • Брой артикули
 • Артикулни групи
 • Снимка на артикули
 • Ценови правила
 • Съставни артикули
 • Контрагенти
 • Неограничен брой клиенти
 • Неограничен брой доставчици
 • Отбелязване като клиент и доставчик едновременно
 • Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
 • Продажби
 • Продажби по типове документи
 • Генериране на фактура от продажба
 • Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
 • Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
 • Автоматична отстъпка от ценови правила
 • Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
 • Отстъпка върху цялата операция
 • Възможност за отчитане на разсрочено плащане
 • Печат на стокова разписка в PDF
 • Експорт на продажбите в csv
 • Доставки
 • Доставка по типове документи
 • Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
 • Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
 • Отстъпка върху цялата операция
 • Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
 • Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
 • Склад
 • Доставки
 • Бракуване
 • Ревизия по списък
 • Ревизия артикул по артикул
 • Рекламации от клиент
 • Рекламации към доставчик
 • Производство
 • Производство по рецепта
 • Промяна на рецептата по време на производство
 • Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
 • Производство без предварително създадена рецепта
 • Разпад
 • Справки
 • Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
 • Финансови справки
 • Текущ оборот
 • Отворени сметки
 • Приходи, разходи, движение приходи и разходи
 • Вземания и задължения
 • Списък отчети
 • Движение на стоки
 • Срок на годност/партидни номера*(PRO пакет)
 • Дневник Входящ контрол*
 • Ревизии
 • Бракове
 • Прехвърляния
 • Производства
 • Продажби – списък продажби, по артикул, за период
 • Доставки
 • Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
 • Опции
 • Допълнителен обект към същото складово стопанство
 • Допълнителна каса / фискално устройство
 • Онлайн магазин (достъп API)
 • Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен )
 • Други
 • Интеграция СУПТО (еднократна такса)
Складов софтуер I-CASH - план Inv
Inv
пакет
9.90лв.
Складов софтуер I-CASH - план Inv
Inv
пакет
4.90лв.
 • Автоматичен архив 0 лв.
 • Първоначално обучение в нашия офис или дистанционно
 • Поддръжка по телефон 09.00-21:00
 • Поддръжка чрез електронна поща или чат
 • Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
 • Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец 2
 • Стоки
 • Брой артикули неограничен
 • Артикулни групи неограничен
 • Снимка на артикули
 • Ценови правила
 • Съставни артикули
 • Контрагенти
 • Неограничен брой клиенти
 • Неограничен брой доставчици
 • Отбелязване като клиент и доставчик едновременно
 • Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
 • Продажби
 • Продажби по типове документи
 • Генериране на фактура от продажба
 • Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
 • Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
 • Автоматична отстъпка от ценови правила
 • Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
 • Отстъпка върху цялата операция
 • Възможност за отчитане на разсрочено плащане
 • Печат на стокова разписка в PDF
 • Експорт на продажбите в csv
 • Доставки
 • Доставка по типове документи
 • Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
 • Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
 • Отстъпка върху цялата операция
 • Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
 • Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
 • Склад
 • Доставки
 • Бракуване
 • Ревизия по списък
 • Ревизия артикул по артикул
 • Рекламации от клиент
 • Рекламации към доставчик
 • Производство
 • Производство по рецепта
 • Промяна на рецептата по време на производство
 • Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
 • Производство без предварително създадена рецепта
 • Разпад
 • Справки
 • Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
 • Финансови справки
 • Текущ оборот
 • Отворени сметки
 • Приходи, разходи, движение приходи и разходи
 • Вземания и задължения
 • Списък отчети
 • Движение на стоки
 • Срок на годност/партидни номера*(PRO пакет)
 • Дневник Входящ контрол*
 • Ревизии
 • Бракове
 • Прехвърляния
 • Производства
 • Продажби – списък продажби, по артикул, за период
 • Доставки
 • Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
 • Стоки
 • Допълнителен обект към същото складово стопанство поискай оферта
 • Допълнителна каса / фискално устройство 5 лв.
 • Онлайн магазин (достъп API) 10.00 лв.
 • Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен ) - лв.
 • Други
 • Интеграция СУПТО (еднократна такса) 100.00 лв.
Складов софтуер I-CASH - план Старт
Start
пакет
25.90лв.
Складов софтуер I-CASH - план Старт
Start
пакет
14.90лв.
 • Автоматичен архив 0 лв.
 • Първоначално обучение в нашия офис или дистанционно
 • Поддръжка по телефон 09.00-21:00
 • Поддръжка чрез електронна поща или чат
 • Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
 • Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец 3
 • Стоки
 • Брой артикули неограничен
 • Артикулни групи неограничен
 • Снимка на артикули
 • Ценови правила
 • Съставни артикули
 • Контрагенти
 • Неограничен брой клиенти
 • Неограничен брой доставчици
 • Отбелязване като клиент и доставчик едновременно
 • Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
 • Продажби
 • Продажби по типове документи
 • Генериране на фактура от продажба
 • Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
 • Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
 • Автоматична отстъпка от ценови правила
 • Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
 • Отстъпка върху цялата операция
 • Възможност за отчитане на разсрочено плащане
 • Печат на стокова разписка в PDF
 • Експорт на продажбите в csv
 • Доставки
 • Доставка по типове документи
 • Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
 • Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
 • Отстъпка върху цялата операция
 • Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
 • Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
 • Склад
 • Доставки
 • Бракуване
 • Ревизия по списък
 • Ревизия артикул по артикул
 • Рекламации от клиент
 • Рекламации към доставчик
 • Производство
 • Производство по рецепта
 • Промяна на рецептата по време на производство
 • Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
 • Производство без предварително създадена рецепта
 • Разпад
 • Справки
 • Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
 • Финансови справки
 • Текущ оборот
 • Отворени сметки
 • Приходи, разходи, движение приходи и разходи
 • Вземания и задължения
 • Списък отчети
 • Движение на стоки
 • Срок на годност/партидни номера*(PRO пакет)
 • Дневник Входящ контрол*
 • Ревизии
 • Бракове
 • Прехвърляния
 • Производства
 • Продажби – списък продажби, по артикул, за период
 • Доставки
 • Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
 • Стоки
 • Допълнителен обект към същото складово стопанство поискай оферта
 • Допълнителна каса / фискално устройство 5 лв.
 • Онлайн магазин (достъп API) 10.00 лв.
 • Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен ) - лв.
 • Други
 • Интеграция СУПТО (еднократна такса) 100.00 лв.
Скалдов софтуер I-CASH - план Про
Pro
пакет
43.90лв.
Скалдов софтуер I-CASH - план Про
Pro
пакет
29.90лв.
 • Автоматичен архив 0 лв.
 • Първоначално обучение в нашия офис или дистанционно
 • Поддръжка по телефон 09.00-21:00
 • Поддръжка чрез електронна поща или чат
 • Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
 • Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец 5
 • Стоки
 • Брой артикули неограничен
 • Артикулни групи неограничен
 • Снимка на артикули
 • Ценови правила
 • Съставни артикули
 • Контрагенти
 • Неограничен брой клиенти
 • Неограничен брой доставчици
 • Отбелязване като клиент и доставчик едновременно
 • Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
 • Продажби
 • Продажби по типове документи
 • Генериране на фактура от продажба
 • Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
 • Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
 • Автоматична отстъпка от ценови правила
 • Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
 • Отстъпка върху цялата операция
 • Възможност за отчитане на разсрочено плащане
 • Печат на стокова разписка в PDF
 • Експорт на продажбите в csv
 • Доставки
 • Доставка по типове документи
 • Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
 • Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
 • Отстъпка върху цялата операция
 • Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
 • Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
 • Склад
 • Доставки
 • Бракуване
 • Ревизия по списък
 • Ревизия артикул по артикул
 • Рекламации от клиент
 • Рекламации към доставчик
 • Производство
 • Производство по рецепта
 • Промяна на рецептата по време на производство
 • Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
 • Производство без предварително създадена рецепта
 • Разпад
 • Справки
 • Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
 • Финансови справки
 • Текущ оборот
 • Отворени сметки
 • Приходи, разходи, движение приходи и разходи
 • Вземания и задължения
 • Списък отчети
 • Движение на стоки
 • Срок на годност/партидни номера*(PRO пакет)
 • Дневник Входящ контрол*
 • Ревизии
 • Бракове
 • Прехвърляния
 • Производства
 • Продажби – списък продажби, по артикул, за период
 • Доставки
 • Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
 • Опции
 • Допълнителен обект към същото складово стопанство поискай оферта
 • Допълнителна каса / фискално устройство 5 лв.
 • Онлайн магазин (достъп API) 10.00 лв.
 • Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен ) - лв.
 • Други
 • Интеграция СУПТО (еднократна такса) 100.00 лв.
*Опционално за клиенти, които не ползват модул "производство" и не следят движението на партиди в склада.
Постъпили запитвания по мейл и от сайта се обработват в рамките на 24 часа. За пълен списък от услуги разгледайте нашата ценова листа за допълнителни услуги.
*Цените са за месец и без включено ДДС.
Вземете 1 месец безплатно