Пакет за магазин

Цялостно оборудване за магазин

Пакета включва четири устройства

Терминал
Фискално устройство Daisy FX1200C
Лазерен баркод четец Zebra LS1203
Терминал Datecs Bluepad-55

Пакет за ресторант

Цялостно оборудване за ресторант

В комплекта са включени три продукта:

Терминал
Фискален принтер Daisy FX1200C
Терминал Datecs BluePad-5000

Пакет за мобилна търговия

Цялостно оборудване за мобилна търговия

Пакета включва две устройства.

Скоро ще получите информация от сайта.