fbpx
  
Ценови пакети

Изберете план и стартирайте бизнеса си с I-CASH.

Минимални цени на пакетите според срока на договора
*Всички цени са без ДДС

Срок на договора

Търговски софтуер 6
Inv
пакет
14.90
Търговски софтуер 6
Inv
пакет
12.90
Търговски софтуер 7
Start
пакет
27.90
Търговски софтуер 7
Start
пакет
21.90
Търговски софтуер 8
Pro
пакет
45.90
Търговски софтуер 8
Pro
пакет
36.90

Активирай безплатен 30-дневен достъп без обвързване

Активирай безплатен 30-дневен достъп без обвързване

Започни безплатно

Активирай безплатен 30-дневен достъп без обвързване

Започни безплатно

Активирай безплатен 30-дневен достъп без обвързване

Започни безплатно

Автоматичен архив
Автоматичен архив 0,00 лв.
Автоматичен архив 0,00 лв.
Автоматичен архив 0,00 лв.
Поддръжка чрез електронна поща или чат
Поддръжка чрез електронна поща или чат
Поддръжка чрез електронна поща или чат
Поддръжка чрез електронна поща или чат
Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец
(от 9:00 до 17:00 в работни дни)
Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец
(от 9:00 до 17:00 в работни дни)
2
Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец
(от 9:00 до 17:00 в работни дни)
2
Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец
(от 9:00 до 17:00 в работни дни)
2
Стоки
Стоки
Стоки
Стоки
Брой артикули
Брой артикули неограничен
Брой артикули неограничен
Брой артикули неограничен
Артикулни групи
Артикулни групи неограничен
Артикулни групи неограничен
Артикулни групи неограничен
Снимка на артикули
Снимка на артикули
Снимка на артикули
Снимка на артикули
Ценови правила
Ценови правила
Ценови правила
Ценови правила
Съставни артикули
Съставни артикули
Съставни артикули
Съставни артикули
Контрагенти
Контрагенти
Контрагенти
Контрагенти
Неограничен брой клиенти и доставчици
Неограничен брой клиенти и доставчици
Неограничен брой клиенти и доставчици
Неограничен брой клиенти и доставчици
Продажби
Продажби
Продажби
Продажби
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
Продажби по типове документи
Продажби по типове документи
Продажби по типове документи
Продажби по типове документи
Генериране на фактура от продажба
Генериране на фактура от продажба
Генериране на фактура от продажба
Генериране на фактура от продажба
Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
Автоматична отстъпка от ценови правила
Автоматична отстъпка от ценови правила
Автоматична отстъпка от ценови правила
Автоматична отстъпка от ценови правила
Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
Отстъпка върху цялата операция
Отстъпка върху цялата операция
Отстъпка върху цялата операция
Отстъпка върху цялата операция
Възможност за отчитане на разсрочено плащане
Възможност за отчитане на разсрочено плащане
Възможност за отчитане на разсрочено плащане
Възможност за отчитане на разсрочено плащане
Печат на стокова разписка в PDF
Печат на стокова разписка в PDF
Печат на стокова разписка в PDF
Печат на стокова разписка в PDF
Експорт на продажбите в csv
Експорт на продажбите в csv
Експорт на продажбите в csv
Експорт на продажбите в csv
Рекламации от клиент
Рекламации от клиент
Рекламации от клиент
Рекламации от клиент
Доставки
Доставки
Доставки
Доставки
Доставка по типове документи
Доставка по типове документи
Доставка по типове документи
Доставка по типове документи
Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
Склад
Склад
Склад
Склад
Бракуване
Бракуване
Бракуване
Бракуване
Рекламации към доставчик
Рекламации към доставчик
Рекламации към доставчик
Рекламации към доставчик
Производство
Производство
Производство
Производство
Производство по рецепта
Производство по рецепта
Производство по рецепта
Производство по рецепта
Промяна на рецептата по време на производство
Промяна на рецептата по време на производство
Промяна на рецептата по време на производство
Промяна на рецептата по време на производство
Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
Производство без предварително създадена рецепта
Производство без предварително създадена рецепта
Производство без предварително създадена рецепта
Производство без предварително създадена рецепта
Разпад
Разпад
Разпад
Разпад
Справки
Справки
Справки
Справки
Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
Финансови справки
Финансови справки
Финансови справки
Финансови справки
Текущ оборот
Текущ оборот
Текущ оборот
Текущ оборот
Отворени сметки
Отворени сметки
Отворени сметки
Отворени сметки
Приходи, разходи, движение приходи и разходи
Приходи, разходи, движение приходи и разходи
Приходи, разходи, движение приходи и разходи
Приходи, разходи, движение приходи и разходи
Списък отчети
Списък отчети
Списък отчети
Списък отчети
Движение на стоки
Движение на стоки
Движение на стоки
Движение на стоки
*Срок на годност/партидни номера
*Срок на годност/партидни номера
*Срок на годност/партидни номера
*Срок на годност/партидни номера
*Дневник Входящ контрол
*Дневник Входящ контрол
*Дневник Входящ контрол
*Дневник Входящ контрол
Списък продажби
Списък продажби
Списък продажби
Списък продажби
Списък доставки
Списък доставки
Списък доставки
Списък доставки
Списък ревизии
Списък ревизии
Списък ревизии
Списък ревизии
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
Допълнителни
Допълнителни
Допълнителни
Допълнителни
Допълнителен обект към същото складово стопанство
Допълнителен обект към същото складово стопанство 8.00 лв
Допълнителен обект към същото складово стопанство 8.00 лв
Допълнителен обект към същото складово стопанство 8.00 лв
Допълнителен касов модул (POS) към същото складово стопанство
Допълнителен касов модул (POS) към същото складово стопанство 8.00 лв
Допълнителен касов модул (POS) към същото складово стопанство 8.00 лв
Допълнителен касов модул (POS) към същото складово стопанство 8.00 лв
Онлайн магазин (достъп API)
Онлайн магазин (достъп API) 10.00 лв.
Онлайн магазин (достъп API) 10.00 лв.
Онлайн магазин (достъп API) 10.00 лв.
Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен )
Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен )
Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен )
Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен )
От 10000 до 15 000 операции на месец
От 10000 до 15 000 операции на месец 15.00 лв.
От 10000 до 15 000 операции на месец 15.00 лв.
От 10000 до 15 000 операции на месец 15.00 лв.
От 15000 до 20 000 операции на месец
От 15000 до 20 000 операции на месец 20.00 лв.
От 15000 до 20 000 операции на месец 20.00 лв.
От 15000 до 20 000 операции на месец 20.00 лв.
Над 20 000 операции на месец
Над 20 000 операции на месец по договаряне
Над 20 000 операции на месец по договаряне
Над 20 000 операции на месец по договаряне
Помощ при първоначална интеграция
Помощ при първоначална интеграция по договаряне
Помощ при първоначална интеграция по договаряне
Помощ при първоначална интеграция по договаряне
*Опционално за клиенти, които не ползват модул "производство" и не следят движението на партиди в склада.
Активирай безплатен 30-дневен период

Безплатна консултация



Безплатна консултация



Безплатна консултация




Безплатна консултация




Безплатна консултация




Безплатна консултация




Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори