fbpx
  
Ценови пакети

Изберете план и стартирайте бизнеса си с I-CASH.

Минимални цени на пакетите според срока на договора
*Всички цени са без ДДС

Срок на договора

Търговски софтуер 6
Inv
пакет
12.90
Търговски софтуер 6
Inv
пакет
9.90
Търговски софтуер 7
Start
пакет
25.90
Търговски софтуер 7
Start
пакет
18.90
Търговски софтуер 8
Pro
пакет
43.90
Търговски софтуер 8
Pro
пакет
33.90
Автоматичен архив
Автоматичен архив 0,00 лв.
Автоматичен архив 0,00 лв.
Автоматичен архив 0,00 лв.
Поддръжка чрез електронна поща или чат
Поддръжка чрез електронна поща или чат
Поддръжка чрез електронна поща или чат
Поддръжка чрез електронна поща или чат
Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
Инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android
Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец
(от 9:00 до 17:00 в работни дни)
Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец
(от 9:00 до 17:00 в работни дни)
2
Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец
(от 9:00 до 17:00 в работни дни)
3
Брой безплатни обаждания за поддръжка на месец
(от 9:00 до 17:00 в работни дни)
5
Стоки
Стоки
Стоки
Стоки
Брой артикули
Брой артикули неограничен
Брой артикули неограничен
Брой артикули неограничен
Артикулни групи
Артикулни групи неограничен
Артикулни групи неограничен
Артикулни групи неограничен
Снимка на артикули
Снимка на артикули
Снимка на артикули
Снимка на артикули
Ценови правила
Ценови правила
Ценови правила
Ценови правила
Съставни артикули
Съставни артикули
Съставни артикули
Съставни артикули
Контрагенти
Контрагенти
Контрагенти
Контрагенти
Неограничен брой клиенти и доставчици
Неограничен брой клиенти и доставчици
Неограничен брой клиенти и доставчици
Неограничен брой клиенти и доставчици
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност
Продажби
Продажби
Продажби
Продажби
Продажби по типове документи
Продажби по типове документи
Продажби по типове документи
Продажби по типове документи
Генериране на фактура от продажба
Генериране на фактура от продажба
Генериране на фактура от продажба
Генериране на фактура от продажба
Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат
Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата
Автоматична отстъпка от ценови правила
Автоматична отстъпка от ценови правила
Автоматична отстъпка от ценови правила
Автоматична отстъпка от ценови правила
Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
Въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажба
Отстъпка върху цялата операция
Отстъпка върху цялата операция
Отстъпка върху цялата операция
Отстъпка върху цялата операция
Възможност за отчитане на разсрочено плащане
Възможност за отчитане на разсрочено плащане
Възможност за отчитане на разсрочено плащане
Възможност за отчитане на разсрочено плащане
Печат на стокова разписка в PDF
Печат на стокова разписка в PDF
Печат на стокова разписка в PDF
Печат на стокова разписка в PDF
Експорт на продажбите в csv
Експорт на продажбите в csv
Експорт на продажбите в csv
Експорт на продажбите в csv
Доставки
Доставки
Доставки
Доставки
Доставка по типове документи
Доставка по типове документи
Доставка по типове документи
Доставка по типове документи
Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
Отстъпка върху цялата операция
Отстъпка върху цялата операция
Отстъпка върху цялата операция
Отстъпка върху цялата операция
Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл
Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
Склад
Склад
Склад
Склад
Доставки
Доставки
Доставки
Доставки
Бракуване
Бракуване
Бракуване
Бракуване
Ревизия
Ревизия
Ревизия
Ревизия
Рекламации от клиент
Рекламации от клиент
Рекламации от клиент
Рекламации от клиент
Рекламации към доставчик
Рекламации към доставчик
Рекламации към доставчик
Рекламации към доставчик
Производство
Производство
Производство
Производство
Производство по рецепта
Производство по рецепта
Производство по рецепта
Производство по рецепта
Промяна на рецептата по време на производство
Промяна на рецептата по време на производство
Промяна на рецептата по време на производство
Промяна на рецептата по време на производство
Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
Производство без предварително създадена рецепта
Производство без предварително създадена рецепта
Производство без предварително създадена рецепта
Производство без предварително създадена рецепта
Разпад
Разпад
Разпад
Разпад
Справки
Справки
Справки
Справки
Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
Финансови справки
Финансови справки
Финансови справки
Финансови справки
Текущ оборот
Текущ оборот
Текущ оборот
Текущ оборот
Отворени сметки
Отворени сметки
Отворени сметки
Отворени сметки
Приходи, разходи, движение приходи и разходи
Приходи, разходи, движение приходи и разходи
Приходи, разходи, движение приходи и разходи
Приходи, разходи, движение приходи и разходи
Вземания и задължения
Вземания и задължения
Вземания и задължения
Вземания и задължения
Списък отчети
Списък отчети
Списък отчети
Списък отчети
Движение на стоки
Движение на стоки
Движение на стоки
Движение на стоки
Срок на годност/партидни номера
Срок на годност/партидни номера
Срок на годност/партидни номера
Срок на годност/партидни номера
*Дневник Входящ контрол
*Дневник Входящ контрол
*Дневник Входящ контрол
*Дневник Входящ контрол
Ревизии
Ревизии
Ревизии
Ревизии
Бракове
Бракове
Бракове
Бракове
Прехвърляния**
Прехвърляния**
Прехвърляния**
Прехвърляния**
Производства
Производства
Производства
Производства
Продажби – списък продажби, по артикул, за период
Продажби – списък продажби, по артикул, за период
Продажби – списък продажби, по артикул, за период
Продажби – списък продажби, по артикул, за период
Доставки
Доставки
Доставки
Доставки
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси
Брой операции
Брой операции до 10000 на месец
Брой операции до 10000 на месец
Брой операции до 10000 на месец
Опции
Опции
Опции
Опции
Допълнителен обект към същото складово стопанство
Допълнителен обект към същото складово стопанство поискай оферта
Допълнителен обект към същото складово стопанство поискай оферта
Допълнителен обект към същото складово стопанство поискай оферта
Допълнителна каса / фискално устройство
Допълнителна каса / фискално устройство поискай оферта
Допълнителна каса / фискално устройство поискай оферта
Допълнителна каса / фискално устройство поискай оферта
Онлайн магазин (достъп API)
Онлайн магазин (достъп API) 10.00 лв.
Онлайн магазин (достъп API) 10.00 лв.
Онлайн магазин (достъп API) 10.00 лв.
Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен )
Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен ) по договаряне
Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен ) по договаряне
Индивидуален договор за поддръжка ( незадължителен ) по договаряне
До 15 000 операции на месец
До 15 000 операции на месец 15 лв.
До 15 000 операции на месец 15 лв.
До 15 000 операции на месец 15 лв.
До 20 000 операции на месец
До 20 000 операции на месец 20 лв.
До 20 000 операции на месец 20 лв.
До 20 000 операции на месец 20 лв.
Над 20 000 операции на месец
Над 20 000 операции на месец по договаряне
Над 20 000 операции на месец по договаряне
Над 20 000 операции на месец по договаряне
Помощ при първоначална интеграция 100 лв. (еднократна такса при необходимост)
Помощ при първоначална интеграция 100 лв. (еднократна такса при необходимост) 100 лв.
Помощ при първоначална интеграция 100 лв. (еднократна такса при необходимост) 100 лв.
Помощ при първоначална интеграция 100 лв. (еднократна такса при необходимост) 100 лв.
*Опционално за клиенти, които не ползват модул "производство" и не следят движението на партиди в склада.
Вземи за 1 месец безплатно