fbpx
Всичко, което трябва да знаем за фактурирането с I-CASH


Електронно издаване на фактури

Фактурата е данъчен документ. Според Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което доставя стока или услуга е длъжно издава фактури и да следва правилата за фактуриране, заложени от българското законодателство. 

Фактурите следва да притежават задължителни реквизити като наименование на документа;  пореден десетразряден номер, който идентифицира фактурата уникално; дата на издаване; отличителни белези на доставчика и получателя като идентификационен номер, име и адрес; специфики на стоката или услугата; дата, на която е възникнало данъчното събитие; информация, относно цена и плащания.

Традиционното ръчно издаване на фактура от кочан изисква време и е предразположено към допускане на грешки. Именно заради това, все по-актуално е електронното издаване на фактури.

I-CASH е търговски софтуер и като такъв предлага множество варианти за издаване на фактури. 

I. Защо е по-лесно и сигурно да издадете фактура, чрез I-CASH?

 • Имате възможност да издадете фактурата в момент на продажба;
 • Имате възможност да генерирате фактура към продажба;
 • Имате архив на всички ваши издадени фактури;
 • Имате зададен диапазон на всяка фактура, което ви подсигурява, че е поредният десетразряден номер е уникален;
 • Имате възможност да предоставите на клиента Ви т.нар. разширен касов бон;
 • Имате каталог на вашите клиенти, който пази личните данни на всеки един контрагент. 
 • Имате артикулна база, която съхранява уникалните специфики на всеки един артикул. 

II. Видове фактури в I-CASH

I-CASH разполага по подразбиране с основните данъчни документи в тази материя, а именно фактура и известие към фактура. Съхваняват се в меню “Документи”.

 • Фактура

Откъде можете да създадете фактура?

  • WEB:
   • В момент на продажба;
   • Генериране към продажба;
   • Генериране към авансово плащане; 
  • POS

 • Кредитно известие;

Откъде можете да създадете кредитно известие?

  • WEB

   • Генериране при извършване на рекламация към продажба
  • POS 

   • Генериране при извършване на рекламация и избор на тип документ “Кредитно известие“

 • Авансова фактура;

  • WEB– момент на продажба;

 • Проформа фактура; 

  • WEB– момент на продажба;

III. Способи за създаване на фактура с I-CASH

1. Чрез WEB- меню “Операции”, подменю “Продажби

 • В момент на продажба

I-CASH Ви дава възможност да създадете документ в момент на продажба. По-подробна информация, относно процеса на продажба с фактура можете да прочете в нашето ръководство за потребителя.

При създаване на Проформа фактура след завършване на операцията и натискане на бутона “Печат на документи” генерирате документ, който може да бъде разпечатан или изпратен по електронна поща, а самата продажба се запаметява в състояние на отворена операция, която може да бъде завършена с друг тип документ. 

При извършване на авансово плащане е важно да се попълни полето “Сума на авансовата фактура с ДДС”. По този начин генерирате авансова фактура и стокова разписка, които не изваждат стока от склада, но регламентират преплащането.

 • Генериране на фактура след създадена операция 

Друг способ за създаване на такъв тип данъчен документ е, чрез последващото му генериране. Имате възможност да генерирате фактура към авансова фактура или към стокова разписка. 

 • Генериране на известие към фактура след операция 

При извършване на рекламация чрез WEB към всяка фактурирана продажба се генерира кредитно известия към нея. 

2. Чрез POS- Модул за бързи продажби

 • В момент на продажба

При извършване на продажба в POS е необходимо да изберете контрагент. След този избор при натискане на бутон “касов бон” имате възможност да отметнете бутона “Фактура”. По този начин Вие можете да разпечатате т.нар. “разширен фискален бон”, който включва както реквизитите на фискален бон, така и реквизитите на фактурата.

 • Генериране на известие към фактура след операция 

Модулът за бързи продажби Ви позволява да генерирате кредитно известие към фактура в момент на извършване на рекламация към краен клиент. 

Освен гореизброените фактури към клиент, чрез I-CASH Вие можете да генерирате и съхранявате фактури от доставчик. Те са предназначени да спомагат ежедневната дейност на Вашия бизнес, както и управлението на стоки. Можете да откриете списък с фактурите от доставчик, отново в меню “Документи”, подменю “Списък фактури-доставки”.

В случай, че имате интерес към електронното издаване на фактури или управлението на бизнес, чрез търговски софтуер заявете един безплатен месец достъп до Търговски софтуер I-CASH като се регистрирате на https://icash.bg/bg/ 

Свържете се с нас:

+359 899 991 288;

+359 887 701 224;

support@icash.bg

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация