fbpx
Всичко, което трябва да знаете за доставката в I-CASH


 

Получавате фактура от своя доставчик и искате да въведете наличността в системата? Това става от Операции – Доставки.

Възможно е при нова доставка да:

  • Получите стока, която не е била налична до момента. Можете да въведете нов артикул в самата доставка. Попълвате продажната цена, избирате мерни единици, артикулни групи, партиди и др.
  • Получите стока от нов доставчик. В случай че получавате доставка от нов контрагент, можете в самата операция да го създадете и да попълните данните на фирмата.

Създаване на нова доставката

Избирате фирмата, която доставя артикулите, за да можете да ги въведете впоследствие. При въвеждане на името, необходимата информация се генерира автоматично.

Избирате какъв да е документът – фактура, проформа или стокова разписка. Ако оставите полето празно, автоматично се генерира стокова разписка.

Последователно започвате да въвеждате получените артикули. Под наименованието се генерира продажната цена, а при заприходените до момента стоки – предходната доставна цена без ДДС и наличността. Ръчно въвеждате полученото количество и настоящата доставна цена.

Системата дава възможност да изберете отстъпка върху един артикул или върху цялата операция – в случай че има такива.

Можете да направите и доставка чрез импорт.

Избирате начин на плащане и Въвеждане на остатък, за да се попълни цялата сума.

Операцията се отбелязва като частично плащане, ако въведете сума, по-малка от стойността на доставката. За да я завършите, маркирайте Добави плащане от колона Промени. Отново избирате по какъв начин да се осъществи плащането – в брой, по банков път и др.

Документът се запазва в PDF формат. Имате възможност да го разпечатите или изпратите по имейл.

Редакция на доставка

 Редакцията на доставка  можете да направите непосредствено след създаването ѝ. Ако я редактирате, системата ще ви уведоми, че сумата е надплатена. Операцията се отбелязва като частично плащане. За да бъде отчетена коректно сумата, избирате Добави плащане. Цената се коригира след запазване на операцията.

Първата създадена доставка е маркирана като Редактирана операция и върху нея не могат да се извършват никакви последващи корекции. Такива могат да се правят върху последната редактирана доставка.

Пример: Доставят ви 12 продукта Х. Вие въвеждате 10 и запазвате документа. В последствие избирате Редакция и променяте наличността от 10 на 12. Запазвате – именно това е броят на артикулите от тази последна доставка.

Връщане към доставчик

Какво е връщане към доставчик? Връщане на N брой артикули поради конкретна причина – корекция на цена, брой, вид и др. Целта на операцията е всички складови наличности да са проследени и отразени в последствие във вашите справки.

Съществуват два различни варианта за връщане към доставчик:

  • вариант 1 – от икона Прегледай (от колона Промени) и избор на Корекция към доставка в края на документа;
  • вариант 2 – от икона Ново връщане към доставчик (от колона Промени).

Вариант 1

Ако изберете този вариант, системата автоматично генерира връщане към доставчик (с което количествата се изравняват). След това доставката се копира със същия номер (визуализира се като последната създадена доставка). Вече можете да нанесете нужните корекции.

Пример: Имате 10 доставени продукта N. Правите ново връщане към доставчик. Тези 10 продукта се връщат автоматично (зануляват се). Връщате 6 броя от тях. След запазване на операцията, имате налични 6 броя (ако преди това не сте имали налични).

Ако сте имали налични, резултатът е сбор от количеството преди доставката и количеството от коригираната стойност след доставката.

Документът, удостоверяващ предходната доставка, се запазва в системата, не може да бъде изтрит или анулиран.

Вариант 2

В този случай не се генерира автоматично връщане към доставчик, нито документите се дублират.

При този вид корекция вие редактирате документа – артикули, количество, цени. Запазва се последната направена редакция.

Пример: Имате налични 20 продукта Х. От тях връщате към доставчик 5 (N). След направеното връщане, системата отчита, че имате налични 15 продукта Y (ако преди това не сте имали налични). X-N=Y

Всички документи към операцията можете да разгледате в PDF файл, да разпечатате или да изпратите по мейл.

Вижте още какви други документи можете да създава I-Cash.

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори