fbpx
Импорт на артикули и контрагенти в ценово правило


импорт нафайлове в ценови правила

Как да подготвим импорт на артикули и контрагенти в ценово правило?

Навигирайте до меню Стоки-ценови правила. Създайте ново ценово правило или редактирайте вече съществуващо такова. В зависимост от типа на ценовото правило системата ви позволява да импортнете файл с артикули, за които да е активно то. В повечето случай се ползва за т.н. ценови листи.

В таб артикули е функционалността, която ни трябва. Свалята примерния файл и работите по него. Файлът е от две колони. Първата е баркод на артикула , а втората е цената му с ддс. Подгответе файла и го качете. Ценовото правило ще важи за всички импортнати артикули.

импорт в ценови правила

По същият начин можете да процедирате и с импорт на контрагенти. Отворете таб-а на контрагентите. Свалете примерния файл и работете по него. След като е попълнен качете го. Ценовото правило ще важи за всички импортнати контрагенти.

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация