fbpx
Всичко, което трябва да знаете за ревизията в I-CASH.


Ревизия в I-CASH

Управител сте в търговски обект и държите да следите наличностите в склада на определен интервал? С I-Cash лесно и бързо можете да въвеждате количествата, а софтуерът установява разликите между очакваното наличното количество на артикулите.

Защо се правят ревизии в I-CASH?

  • За уравновесяване на наличностите.
  • За първоначално заприходаване на стока.

Ако сега започвате работа със софтуера, но до момента търговският обект е функционирал, трябва да заприходите наличната в склада стока. Това става чрез ревизия.

Видове ревизии

Влизате в складовото стопанство и избирате от основното меню Операции – Ревизия и Нова, за да стартирате операцията. Преди да започнете, избирате обект, ако разполагате с (или имате достъп до) няколко склада. След това трябва да маркирате един от двата вида:

  • Артикул по артикул.
  • По списък.

ревизия 3

 

Артикул по артикул избирате, ако възнамерявате да правите ревизия на конкретни артикули в търговския обект, но не на всички.

По списък избирате, ако ви предстои да ревизирате цялата налична стока или артикулна група.

Важно е да запомните, че ако изберете По списък, но не зададете количества на всички артикули в конкретния списък, тези, които са без посочени наличности, ще бъдат занулени.

Ревизия: Артикул по артикул

Ръчно въвеждате наименованието или номера на всяка стока, на която трябва да направите справка.

Можете да добавите или премахнете колона Очаквано количество. Добавяйки я, програмата ви информира за това каква е наличността на база на всички предходни операции – продажби, доставки, ревизии, брак и т.н. В полето Намерено количество въвеждате наличността към момента. След като запазите ревизията, I-Cash ще отчете в Очаквано последното, заприходено от вас.

Ревизия 4

 

Този вид ревизия ви дава и още две възможности, които липсват в По списък:

  • да импортирате .csv, .xls, .xlsx файлове – в таблицата посочвате единствено артикулния номер и намереното количество;
  • да зареждате артикулите от баркод четец.

Всяка от двете възможности ви улеснява, тъй като ви позволява или да качите стока от вече наличен файл, или да маркирате артикулите с четец – без да се налага да ги избирате по наименование.

Ревизия в I-Cash

Вижте как да направите ревизия чрез баркод четеца в нашето видео.

 

Запазвате въведените промени от Завърши ревизията. Отразяват се само тези наличности, които сте посочили.

Ревизия: По списък

За да я започнете, посочвате обекта (ако е повече от един) и избирате дали да се заредят всички артикули или конкретна група. Вторият вариант безспорно е улеснение за вас. В края на списъка е бутонът Започни ревизия. Тук също можете да добавите Очаквано количество. Въвеждате наличностите и когато приключите с избраната артикулна група, завършвате ревизията.

Ако изберете Всички артикулни групи, трябва да посочите наличността на всеки един артикул в склада. Непосочените стойности се отразяват като нулеви.

Ревизия 5

 

Възможно е да правите ревизия, но да не я запаметите. В този случай ще получите напомняне при повторно стартиране на операцията.

Имате опция да продължите със старата или да започнете нова.

След като приключите, документите от всички ревизии се зареждат под формата на списък. Избирате обекта, маркирате иконата, изобразяваща документ и виждате съответния PDF файл.

Разгледайте секциите в блога Работа с I-Cash WEB и Работа с I-Cash POS, за да разберете как да извършвате и други операции. Посетете и нашия YouTube канал, където намирате много полезни видеа, които ви улесняват в използването на търговски софтуер I-Cash.

 

 

 

 

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация