fbpx
Всичко, което трябва да знаете за тегловния баркод


Тегловен баркод 1

Какво представлява тегловния баркод? С какво се различава от обикновения?

Баркодовете са въведени през седемдесетте години в САЩ. Има много и най-различни видове баркодове. В България се ползва основно EAN – 13. Първите три позиции са предназначени за код на държавата, в която се продава продукта. За България този код е 380. Следващите от четири до шест позиции са за код на производителя и останалите от три до пет позиции са за артикула

Тегловните баркодове са по-специфични. В тях се отразява и количеството на продавания артикул. За да онагледим как е реализирано това действие в I-CASH ще дадем един пример. Създавайки артикул в програмата в полето баркод въвеждаме 2846736WW.WWWC. Така въведен баркода на въпросния артикул ще бъде приет и четен като тегловен. Цената на този артикул се въвежда на килограм и се доставя на килограм, въпреки че артикулите идват на бройка. При опит за продажба, програмата ще прочете баркод от една от бройките например : 2846736004855 като в този случай количеството от продаваната стока ще е въведено автоматично в програмата т.е. 485 грама.

Информация която можем да открием в баркода: първите две цифри (позиции) са префикси. В I-CASH са реализирани 22, 24, 26, 27, 28 и 29. Следващите пет цифри са код на производител. Следващите пет позиции разделени с точка „WW.WWW“ – в тях е оказвано количеството на артикула, а последната позиция „C“ е т.н контролна сума – тя потвърждава правилността на предишните 12 цифри и се изчислява по определена формула. Буквите въведени в баркода трябва да са главни.

тегловен баркод 3

Как да генерираме тегловен баркод?

В интернет можете да откриете много баркод генератори . За пример ще дам  http://barcodes.bg/barkodt-ean-13. Имате възможност да избирате от списък с десет различни баркода. След като въведете данните системата ще визуализира баркода и ще имате възможност да го свалите и принтирате. Изключително удобно приложение.

За всеки един артикул в I-CASH можете да въведете по няколко различни баркода, но не можете да въведете един и същ баркод за няколко артикула. Баркода в програмата се смята за уникален номер и не може да бъде дублиран. 

Тегловен баркод 5

Забележка: това не са тегловни баркодове, а един и същ артикул с няколко различни баркода!

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация