fbpx
Видове плащания в търговски софтуер I-Cash


 

I-Cash e онлайн базиран търговски софтуер, пригоден за магазини, ресторанти, мобилни търговци и други търговски обекти. За да отговорим на изискванията на всичките си клиенти, ние имаме разработени различни методи на плащане и изписване на стока от склада. Статията ви е полезна, защото подробно обяснява как да извършите различните видове плащания – в зависимост от нуждите на вашия бизнес и договорките с клиентите.  

Със складовия софтуер I-Cash можете:

  • да приемете плащане, но да издължавате стоката поетапно;
  • да издължавате стоката си веднага, но да приемате плащане поетапно;
  • да комбинирате двата метода.

Плащане в момента на сделката

Ако развивате търговия с бързооборотни стоки, то вероятно използвате най-често този метод на разплащане. Пример: Клиентът влиза във вашия физически магазин, избира стоката, вие я маркирате чрез модула за бързи продажби (POS) и идва ред плащането. Плащането може да бъде:

  • в брой;
  • с ваучер;
  • с карта.

Нямате опция за банково плащане, ако оперирате през POS. Всички видове плащания преминават през касовия апарат. Заявената стока се изписва автоматично от склада, а вие издавате фискален бон на своя клиент.

Научете как да активирате различните методи на плащане от статията в блога.

 

Частично издължаване на стока и плащане в момента на сделката

Пример: Клиент иска да закупи дадена стока от вас, заплаща я в момента на покупката, но уговорката ви е да вземе част от нея в същия момент, а останалата част – седмица по-късно.

Какво правите? Влизате в складовото си стопанство, в създаване на Нова продажба. Типът документ може да бъде проформа, фактура или авансова фактура. В този случай разглеждаме документ тип фактура, а по-надолу в статията ще обсъдим и авансовата фактура.

При създаване на документа, отмятате чекера Издължи автоматично, който се намира под листа с артикулите. Правите това, за да можете в последствие да издавате стока ръчно. В противен случай всички артикули се изписват автоматично при приключване на продажбата. При този вид продажба можете да издадете съответния документ, но стоката е все още в склада ви. Там е до момента, в който клиентът не си я вземе.

Плащания в I-Cash

Издължаване: Седмица по-късно клиентът трябва да вземе останалата стока. Какво правите вие, когато той се върне? Намирате продажбата от съответния ден и избирате икона Издаване. Въвеждате стойността, която извеждате от склада. Стоката се изписва от склада със стокова разписка. След всяка следваща редакция програмата ви напомня броя на всеки артикул, който остава да бъде изведен. Можете да издължавате неограничен брой пъти – до изчерпване на наличното количество.

Подробности за този вид операция прочетете в статията Издължаване на стока.

Плащане в момента на сделката

Ако имате онлайн магазин, обвързан с I-Cash, вие използвате именно този метод на плащане. Ние имаме разработен плъгин за връзка с WooCommerce, повече за него и интеграцията му със софтуера прочетете в статията в блога.

Когато клиентът избере съответните артикули и ги постави в кошницата, той избира и начина на плащане и заплаща цялата стойност на сделката, но получава артикулите в бъдеще.

 

Авансово плащане с издължаване

Пример: Клиент иска да закупи дадена стока в момента, но уговорката ви е да заплати за нея поетапно – на две или три части.

Какво правите? Избирате Нова продажба, посочвате конкретен контрагент и тип документ Авансова фактура. Системата автоматично ви показва, че ще издължавате по нея ръчно, затова обърнете внимание на чекера. Маркирайте го, за да се издължи стоката автоматично.

Плащания в I-Cash

Въвеждате заявената стока и въвеждате сумата, която ще заплати клиентът към приключване на сделката. Избирате Запис на авансова фактура. Към момента продажбата е завършена – стоката е изписана от склада, но вие не сте получили пълната сума. Когато дойде ред на последващо плащане от страна на вашия контрагент, намирате създадената сделка в списъка с продажби. Тя е маркирана като авансова и е оцветена в жълто. Оттук нататък имате 2 възможности:

  • Да добавите ново авансово плащане.
  • Да заплатите изцяло оставащата сума.

Плащане: И двете операции добавяте от Генерирай фактура.

Плащане I-Cash

В самия документ избирате дали искате да добавите ново авансово плащане или да генерирате фактура. Можете да добавяте неограничен брой плащания, съответно – да издавате повече от една авансова фактура.

Клиентът ви заплаща цялата сума и трябва да издадете крайна фактура. Данните в документа се въвеждат автоматично. Със знак минус се извежда авансовото плащане. Фактурата можете да разгледате в PDF вариант от икона Документи.

Вижте и видеото в нашия YouTube канал за  създаване на авансова фактура:

Авансово плащане с частично издължаване

Пример: Договорката ви с клиент е да получава поетапно заявената от него стока и да заплаща само стойността на наличната стока.

Какво правите? Както вече споменахме, когато създавате авансова фактура, системата отключва чекер Издължи автоматично. Когато не е маркиран, издължавате стоката ръчно. Избирате конкретния контрагент и съответните артикули. Сделката се сключва за определена сума, която клиентът заплаща частично – на база на документа за авансово плащане, който издавате. Той получава част от стоката, която е заявил – еквивалентна на заплатената сума.

След седмица клиентът ви се връща за следващата част от стоката.

Плащане и издължаване: Избирате ново авансово плащане от Генерирай фактура, задавате съответните стойности и запазвате. След това избирате икона Прегледай и Издаване в края на документа.

Плащания I-Cash

Плащания I-Cash

Така се генерира стоката, която трябва да издължите ръчно. Всяко следващо издължаване е съпроводено със стокова разписка. След постъпилото плащане клиентът получава и останалата чат от стоката.

Този процес може да е разделен на няколко етапа. За всеки от тях клиентът ви получава авансова фактура за плащането, както и стокова разписка за издължената стока. Продажбата приключва с крайна фактура. Отново избирате икона Генерирай фактура, но този път в документа посочвате Фактура, а не Авансова. В самия документ всички авансови плащания се  генерират със знак минус.

Частично плащане без издължаване

Пример: Ваш клиент иска фактура за цялата стойност на покупката, но прави частично плащане за заявените от него артикули.

Какво правите? За да създадете сделката по този начин, вие трябва да маркирате документ тип Фактура от Нова продажба. Не променяте чекера Издължи автоматично, оставете го маркиран. Избирате контрагент и артикули, но в полето за сумата не въвеждате цялата сума, а толкова, колкото е заплатената към момента на приключване на операцията.

Плащане: При всяко постъпило плащане вие намирате съответната сделка в списъка с продажби и избирате икона Прегледай. В края на документа намирате икона Добави плащане. Избирате я и въвеждате сумата, която клиентът ви е изплатил. Плащанията могат да постъпват неведнъж, а след всяка ново въвеждане се променя автоматично и оставащата дължима сума (чрез натрупване) в стоковата разписка, която клиентът трябва да получи.

 

Частично плащане с частично издължаване

Пример: Разликата с предходния метод на плащане е имено в заплащането, което прави клиентът. Ако в предишния случай той заплаща цялата сума, то в този – заплаща частично сумата.

Софтуерът позволява да бъде издадена фактура, а в действителност доплащанията да се извършват в последствие. Заплащанията могат да бъдат обвързани със стоката – при всяко заплащане клиентът получава стока на съответната стойност.

Издължаване: Изписването от склада се случва от икона Преглед в списъка с продажби (и съответната такава) и икона Издължаване в края на преглеждания документ. След всяко следващо издължаване се генерира стокова разписка. В основната стокова разписка се отразява и плащането на клиента по сделката на ред с натрупване – автоматично, след всяко издължаване. Клиентът ви получава именно тази стокова разписка.

Плащане: Плащане по сделката вие извършвате при всяко изписване на стока от склада. Плащането става от икона Прегледай и Добави плащане в края на преглеждания документ.

Плащане I-Cash

Плащане I-Cash

Сделката приключва след като издължите всички артикули и добавите и последното плащанията към операцията и последната стока към дължимата.

За да издължаването стока поетапно, нужно е да използвате абонаментен план, който включва тази възможност. Такива са: 

  • Старт +
  • Про

Какво още включват те? Научете от секцията Цени.

Ако имате допълнителни въпроси относно начините на плащане в I-Cash търговски софтуер, свържете се с нашите консултанти на координатите, посочени в сайта. 

 

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация