fbpx
Промяна на данъчна ставка при продажба в чужбина


Данъчна ставка 1

I-CASH е търговски и складов софтуер и като такъв е необходимо да се адаптира, според нуждите на своите клиенти и на промените в данъчното законодателство. Защо ще говорим точно за промяната на данъчна ставка?

Следствие от нарастващата глобализация и законодателните промени в европейското и българското законодателство, влезли в сила от 1 юли 2021г., I-CASH въведе нова функционалност, а именно промяна на данъчната ставка, зависимост от държавата, където се намира партниращия контрагент. 

В I-CASH режимът, при който търгуваме с други държави се нарича “OperationОSS”. 

Данъчна ставка 2

Как да активирате режим “OperationOSS” и да промените данъчната ставка в I-CASH? 

I Стъпка: Добавете вашия чуждестранен контрагент в складовото ви стопанство

Режим  “OperationOSS” е активен единствено в случай, че търгувате с чуждестранен контрегент. Затова задължително трябва да го създадете коректно в системата, в случай, че не сте го направили. Как? 

Контрагентът може да бъде юридическо или физическо лице. Единственото условие е да отговаря на изискванията на съответното законодателство.

I метод: 

  1. Необходимо е да влезете в менюто “Контрагенти” и изберете бутона “Добави нов контрагент”.Данъчна ставка 3
  2.  След натискането на бутона “Добави нов контрагент” ще ви се визуализира диалогов прозорец, в който е необходимо да попълните данните за вашия купувач. Важно условие е в полето “Държава” да попълните коректно за коя страна се отнася. Данъчна ставка 4

 

II Метод- Създаване по време на продажба: 

  1. Необходимо е да влезете в меню “Операции”, подменю “Продажба” и изберете бутона “Нова продажба”.
  2. Данъчна ставка 6 След отваряне на новата операция изберете малкия син бутон “Създай нов контрагент в панел “Получател”: Оттук нататък чуждестранният получател се задава по същия начин, както I метод. Данъчна ставка 5

По-подробна информация и визуални изображения за създаването на контрагент може да откриете в нашето Ръководство и в нашия YouTube канал: 

II Стъпка: Създайте продажба 

  1. След като вече имате контрагент или сте решили да създадете контрагента в процес на работа можете да създадете желаната от операция. Изберете меню “Операции”, подменю “Продажба” и натиснете бутона “Нова продажба”, след което в полето “Получател” изберете подготвения вече контрагент. Необходимо е да натиснете посочения по-долу бутон, за да разгърнете допълнителна информация, относно получателя и информацията за документа. Данъчна ставка 8
  2. При задаване на чуждестранен получател, режим “OperationOSS” се превръща в активен за избор. За да го активирате е необходимо да отбележите съответната отметка. Данъчна ставка 9

 

В случай, че вашият контрагент е лице, принадлежащо на държава-членка на Европейския съюз I-CASH автоматично генерира ДДС ставка, която отговаря на изискуемата. 

Полето “ДДС ставка” може да бъде редактирано. В случай, че продавате стока, която се облага по специални правила предвидени от закона, можете ръчно да зададете каква да бъде ДДС ставката. 

Данъчна ставка 10

 

В случай, че вашият контрагент е лице, което принадлежи на държава, която не е държава-членка в Европейския съюз имате възможност ръчно да зададете желаната от вас данъчна ставка. 

След завършване на продажбата данъчната ставка фигурира както в стоковата разписка, така и във фактурата. 

Проследете целият процес по създаване на фактура по продажба към чужбина в нашия YouTube канал: 

Регистрирайте се сега за Складов и търговски софтуер I-CASH и получете един безплатен месец за програмата. 

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори