fbpx
Промяна на данъчна ставка при продажба в чужбина


Данъчна ставка 1

I-CASH е търговски и складов софтуер и като такъв е необходимо да се адаптира, според нуждите на своите клиенти и на промените в данъчното законодателство. Защо ще говорим точно за промяната на данъчна ставка?

Следствие от нарастващата глобализация и законодателните промени в европейското и българското законодателство, влезли в сила от 1 юли 2021г., I-CASH въведе нова функционалност, а именно промяна на данъчната ставка, зависимост от държавата, където се намира партниращия контрагент. 

В I-CASH режимът, при който търгуваме с други държави се нарича “OperationОSS”. 

Данъчна ставка 2

Как да активирате режим “OperationOSS” и да промените данъчната ставка в I-CASH? 

I Стъпка: Добавете вашия чуждестранен контрагент в складовото ви стопанство

Режим  “OperationOSS” е активен единствено в случай, че търгувате с чуждестранен контрегент. Затова задължително трябва да го създадете коректно в системата, в случай, че не сте го направили. Как? 

Контрагентът може да бъде юридическо или физическо лице. Единственото условие е да отговаря на изискванията на съответното законодателство.

I метод: 

  1. Необходимо е да влезете в менюто “Контрагенти” и изберете бутона “Добави нов контрагент”.Данъчна ставка 3
  2.  След натискането на бутона “Добави нов контрагент” ще ви се визуализира диалогов прозорец, в който е необходимо да попълните данните за вашия купувач. Важно условие е в полето “Държава” да попълните коректно за коя страна се отнася. Данъчна ставка 4

 

II Метод- Създаване по време на продажба: 

  1. Необходимо е да влезете в меню “Операции”, подменю “Продажба” и изберете бутона “Нова продажба”.
  2. Данъчна ставка 6 След отваряне на новата операция изберете малкия син бутон “Създай нов контрагент в панел “Получател”: Оттук нататък чуждестранният получател се задава по същия начин, както I метод. Данъчна ставка 5

По-подробна информация и визуални изображения за създаването на контрагент може да откриете в нашето Ръководство и в нашия YouTube канал: 

II Стъпка: Създайте продажба 

  1. След като вече имате контрагент или сте решили да създадете контрагента в процес на работа можете да създадете желаната от операция. Изберете меню “Операции”, подменю “Продажба” и натиснете бутона “Нова продажба”, след което в полето “Получател” изберете подготвения вече контрагент. Необходимо е да натиснете посочения по-долу бутон, за да разгърнете допълнителна информация, относно получателя и информацията за документа. Данъчна ставка 8
  2. При задаване на чуждестранен получател, режим “OperationOSS” се превръща в активен за избор. За да го активирате е необходимо да отбележите съответната отметка. Данъчна ставка 9

 

В случай, че вашият контрагент е лице, принадлежащо на държава-членка на Европейския съюз I-CASH автоматично генерира ДДС ставка, която отговаря на изискуемата. 

Полето “ДДС ставка” може да бъде редактирано. В случай, че продавате стока, която се облага по специални правила предвидени от закона, можете ръчно да зададете каква да бъде ДДС ставката. 

Данъчна ставка 10

 

В случай, че вашият контрагент е лице, което принадлежи на държава, която не е държава-членка в Европейския съюз имате възможност ръчно да зададете желаната от вас данъчна ставка. 

След завършване на продажбата данъчната ставка фигурира както в стоковата разписка, така и във фактурата. 

Проследете целият процес по създаване на фактура по продажба към чужбина в нашия YouTube канал: 

Регистрирайте се сега за Складов и търговски софтуер I-CASH и получете един безплатен месец за програмата. 

 

Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори