fbpx
Видове документи в I-CASH


Видове документи – I-Cash

Основни счетоводни документи се издават от всеки лицензиран търговски софтуер 

Освен задължителните за документите елементи, I-Cash позволява да бъдат създавани персонални документи, както и такива с допълнителни елементи – в зависимост от изискванията на клиента.

Всички документи в I-Cash се генерират в PDF формат, могат да бъдат разпечатани и/или изпратени по имейл.

Стокова разписка

Стоковата разписка се генерира автоматично при всяка нова продажба – независимо от типа документ, който избирате.

Фактура

Създаването на фактура в I-Cash става по три различни начина:

 • чрез Нова продажба и избиране на фактура от Информация за документа;
 • чрез иконата Генерирай фактура (в колона Промени) за съответната реализирана вече продажба;
 • чрез иконата Добави ново плащане (в колона Промени), за налична вече авансова фактура.

Авансова фактурата

Авансовата фактура се създава чрез бутон Нова продажба и избиране на типа документ.

В системата се отбелязва като частично плащане, докато не бъде издадена фактура към нея. Това става чрез иконата Добави плащане (в колона Промени). Остатъкът от сумата се попълва автоматично и с приключване на операцията се генерира крайният документ.

Проформа фактура

Проформа фактурата се създава по аналогичен на авансовата начин – чрез бутон Нова продажба и избиране на типа документ.

Проформата се отбелязва като отворена продажба, докато не бъде завършена. За да приключите операцията, трябва да редактирате проформата (икона Редакция от колона Промени). Избирате типа документ, който искате да се генерира.

Документи при доставка

Създадената нова доставка може да бъде редактирана в рамките на 24 часа. След това операцията се архивира, а корекция по нея се нанася единствено чрез ново връщане към доставчик.

Връщане към доставчик правите по два различни начина:

 • чрез Ново връщане към доставчик (колона Промени). Избирайки го, променяте артикулите, количеството, цената и др.;
 • чрез  Преглед на доставката и Корекция към доставка в края на документа. Това действие автоматично генерира връщане към доставчик за изравняване на количествата. Доставката се копира като нова и след това се нанася редакция.

Вижте видеото в YouTube.

Брак

За да бракувате артикул, избирате обекта, в който се намира, както и цената – продажна, доставна и др. Протокол за бракуване ще видите като изберете икона Документи (колона Промени).

Ревизия

Можете да направите ревизия на всеки от вашите обекти по два начина:

 • по списък – този вариант позволява да избирате съответна артикулна група. Трябва да проследите наличността на всички артикули, в противен случай се зануляват;
 • по артикул – можете да направите ревизия само на определени стоки.

Ревизията по артикул ви дава възможността да импортирате артикули от .csv файл и от баркод четец файл (след първоначално сканиране на баркода на всеки отделен артикул).

Разберете как да направите ревизия от видеото ни в YouTube.

Прехвърляне

I-Cash ви позволява да правите прехвърляне на артикули от един обект в друг.

Подготвяне на персонални документи

Освен всички задължителни елементи, към документите могат да бъдат добавени и допълнителни елементи – в зависимост от вашите изисквания:

 • фирмено лого;
 • срок на годност;
 • партиди;
 • таблица за данъчна ставка;
 • телефон и имейл на клиента;
 • цена с ДДС без отстъпка;
 • цена без ДДС;
 • цена без ДДС без отстъпка;
 • обща цена без ДДС;
 • валута;
 • производител/вносител;
 • забележка;
 • ДВСК номер;
 • дата на разпечатване.

Системата позволява и създаване на допълнителни документи към търговските операции: гаранционна карта, приемно-предавателен протокол и др.

Ако желаете да ви бъдат изготвени персонални документи, свържете се с нашите сътрудници на телефоните, посочени в сайта.

Регистрирайте се сега и получете един месец безплатен достъп до Търговски софтуер I-CASH.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори