fbpx
Допълнителни настройки на периферни устройства


Ако изберем принтер от списъка с нефискални принтери той няма да има нужда от настройки. Те за зададени вече в програмата. Вижте снимката долу. На какви скорости и енкодинг са сетнати тези принтери можете да видите тук.

списък с принтери

Ако вашият принтер не е в този списък то той трябва да се настрой. След като сте минали през помощника и сте вързали принтера като системен трябва да кликтене върху щанда за да се отвори прозореца с допълнителни опции:

Допълнителни настройки

От менюто имате възможност :

Да промените устройството

Да влезете в менюто за допълнителни настройки

Да премахнете сдвоеното устройство

Да откажете избора

Изберете меню Допълнителни настройки.

 

Меню допълнителни настройки:

Брой копия на бележка : при въведена единица принтера ще принтира едно копие на пуснатата бележка

Ширина на хартията в mm : въведената цифра е ширината на хартията минус ляв и десен марж. За всеки принтер е различно и в повечето случай се управлява от драйвера на принтера.

Шрифт на бележката : Визуализира се списък с всички monospace шрифтове инсталирани на компютъра . Трябва да изберете шрифт , който поддържа кирилица.

Големина на шрифта : зададена е 10pt (ако оставите полето празно)

Брой празни редове след бележката : придвижва хартията с брой празни редове

За следващите осем позиции – това са брой символи на ред в зависимост от големината , която ползваме . За тяхното попълване е нужно да се пусне информация от принтера и ръчно да се преброят символите на ред и да се въведат.

След като сме готови избираме бутона „Запази“.

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация