fbpx
Информация на дисплея при работа с касови апарати на фирма Дейзи Тех АД


sКак да тълкувате информация на дисплея на касовите апарати „Дейзи“

 

№ Текст на дисплея Пояснителен текст Коментар

1 ПРЕПЪЛВАНЕ Въпросната операция ще доведе до препълване
Натиснете C и пуснете всички отчети с нулиране

3 ПРЕПЪЛНЕН БОН Нямате право на повече продажби в този бон
Натиснете C и приключете бележката
4 ПРЕП.БРОЙ ПЛ. Нямате право на повече плащания в този бон
Натиснете C и приключете бележката
5 НУЛЕВА СУМА Опит за извършване на нулева транзакция
Натиснете C и въведете правилната сума
6 ЗАПОЧНАТО ПЛ. Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане
Натиснете C и приключете бележката

7 ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ Нямате право на такава операция
Натиснете C и приключете бележката
8 ЗАБР.ДАН.ГРУПА Забранена за продажби дан. група
Натиснете C и направете продажба по програмирана дан.гр.
9 ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА Опит за издаване на разширена клиентска
бележка (фактура) без въведен диапазон
Натиснете C Виж системни параметри

10 НЕКОРЕКТНА ДАТА Натиснете C и сверете датата си.
11 МНОГО ТОЧКИ Въвеждане на повече от една десетична точка
Натиснете C Виж системни параметри
12 * Въвеждане на повече от един символ ‘+’ или ‘-‘ Възниква само при работа с компютър
13 * Символът ‘+’ или ‘-‘ не е в първа позиция Възниква само при работа с компютър
14 ГРЕШЕН СИМВОЛ Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри
Натиснете C и въведете верни стойности

15 МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка
Натиснете C виж системен параметър 148

16 МНОГО ЗНАЦИ Въведени са повече от разрешения брой символи
Натиснете C и въведете правилен брой символи

19 ОТВОРЕН БОН Има отворен бон Натиснете C и приключете бон
20 ГРЕШЕН КЛАВИШ В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш
Натиснете C и продължете работа

21 ГРЕШНА СТОЙНОСТ Стойността е извън допустимите граници
Натиснете C и въведете стойност в допустимите граници
22 ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ Виж системен параметър Натиснете C Виж системен параметър
23 ЗАБРАНЕН ВОЙД Опит за „дълбок“ войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума
Натиснете C и приключете бележката

24 ГР.ОПЕРАЦИЯ Опит за „дълбок“ войд на несъществуваща транзакция
Натиснете Cи приключете бон

25 ГР.ОПЕРАЦИЯ Опит за извършване на плащане, без да има продажби
Натиснете C и направете продажби преди плащане

26 НЯМА ЗАПАС Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му
Натиснете C и виж запас на този артикул

27 ГР.ОТГ.ВЕЗНА Некоректна комуникация с ел. везна Натиснете C въведете верни стойности
28 НЯМА НАЛИЧНОСТ Опит за продажба без наличност Натиснете C и продължете работа
30 ПЪЛНА ФП ФП е пълна Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

41 ГР. БАРКОД Некоректен баркод (грешна контролна сума) Натиснете C и въведете верни данни
42 НУЛЕВ БАРКОД Опит за продажба с нулев баркод Натиснете Cвъведете БК
43 ЗАБР.БАРКОД Опит за програмиране с тегловен баркод Натиснете C и продължете работа
44 НЕНАМЕРЕН БК Опит за продажба с непрограмиран баркод Натиснете C програмирайте БК
45 ДУБЛИРАН БК Опит за програмиране на вече съществуващ баркод
Натиснете C програмирайте друг БК

61 **ПОВРЕДЕН КЛЕН Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията
Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

70 **НЯМА ФИСКАЛНА !!! Не е открита ФП !!!! Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

71 **ПОДМЯНА ФП !!! Некоректни данни във ФП !!!! Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

72 **ГР. ЗАПИС ФП !!! Грешка при запис във ФП !!!! Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

76 **ИНФОРМАЦИЯ НАП
Необходима е информация от сървъра на НАП
Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

81 ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ Дневният финансов отчет е препълнен
Натиснете C пуснете дневен финансов отчет с нулиране
82 ПРЕП.24 h Не е пуснат дневен отчет
Натиснете C пуснете дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83 ПРЕП.ОПЕРАТОР Отчетът по оператори е препълнен
Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
84 ПРЕП. АРТ. Отчетът по артикули е препълнен
Натиснете C пуснете отчет по артикули в нулиране
85 ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ Периодичен отчет е препълнен
Натиснете C пуснете периодичен отчет в нулиране
90 ПЕР.ОТЧЕТ Не е нулиран периодичен отчет
Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
91 ДН. ОТЧЕТ Не е нулиран дневният финансов отчет
Натиснете C пуснете дневен финансов отчет с нулиране
92 ОПЕР. ОТЧЕТ Не е нулиран отчетът по оператори
Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
93 ОТЧЕТ АРТ. Не е нулиран отчетът по артикули
Натиснете C пуснете отчет по артикули в нулиране
97 ЗАБР.ПРОМЯНА Не може да се препрограмира това поле
Натиснете C и пуснете дневен отчет с нулиране
98 НАП СЪРВЪР Не може да изпрати данни към сървъра на НАП
Натиснете C и изчакайте да пристигне информация на сървъра.

102 **НЯМА МОДЕМ Няма комуникация между ФУ и модема Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

107 **ЗАКЛ. SIM КАРТА SIM картата на модема е заключена. Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

108 ГРЕШНА ПАРОЛА Опит за въвеждане на грешна парола.
Натиснете C и въведете вярна парола
110 **НОВА SIM КАРТА Подменена SIM карта Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

111 **КОМУН. ГР. НАП Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП
Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

113 **ОТКАЗ ОТ НАП Сървърът на НАП не приема подадените му данни. Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

117 МОБ.ОПЕРАТОР ГР. Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор
Натиснете C изчакайте, ако не започне работа,

Обърнете се към сервизен техник
118 ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ Операцията е забранена
Натиснете C и продължете работа
120 НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ Невъведена стойност в задължително поле
Натиснете C и програмирайте ст-та
123 ПОВРЕДЕН КЛЕН Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

124 **ПОДМЕНЕН КЛЕН ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът
е активиран на друго ФУ. Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

125 **НЯМА КЛЕН Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН. Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

126 **ПЪЛЕН КЛЕН КЛЕН е близо до препълване или препълнен.. Трябва да се замени. Не може да продължите работа.
Незабавно се обърнете към сервизен специалист

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация