fbpx
Режим Фискален принтер


Как да подаваме команди по интерфейс към касовия апарат/принтер от компютър?

Режим Фискален принтер

За да осъществим комуникация между касов апарат/принтер и компютър трябва да „влезем“ в определен режим на фискланото устройство. За всеки един производител трябва да конфигурираме по различен начин настройките, за да осъществим връзката. Тази операция е детайлно описана в ръководството на всеки един касов апарат. В списъка по-долу са описани основните варианти, но Вашият касов апарат може да е по – специфичен. Моля обърнете се към фирмата, която сервизира Вашето фискално устройство за съдействие. За да осъществите връзка между двете устройства тряба да имате инсталирани драйвери за com port. За ползватели на Windows 10 и Android това не се налага.

 

Какво да предприеме сервизната фирма?

 • Да се инсталира софтуер за програмиране на фискалното устройство на компютъра, на който ще се ползва I-CASH (не е задължително).
 • Да се осъществи хардуерна връзка между фискалното устройство и компютъра (да се предвиди комуникационен кабел / преходник и драйвери за съответната операционна система).
 • Да се принтира диагностична информация , която да потвърди, че е осъществена връзка смежду фискалното устройство и компютъра към който в вързано ( ако сервизнате фирма е на място в обекта).
 • Да се програмира диапазон на фактури, които ще се издават от касовия апарат.
 • Да се програмира фискалното устройство, за да се осъществи комуникацията между него и I-CASH. Виж таблицата. Даден е пример в следващата снимка с оператор 2 в касовия апарат с парола 2 който автоматично се генерира в I-CASH при направена регистрация в сайта. Ако няма такъв то той трябва да бъде програмиран. При създаване на ново складово стопанство в I-CASH автоматично се генерират трима потребители – виж снимката по-долу.  Програмиране на операторите по схема: оператор 2 – парола 2; оператор 3 – парола 3; оператор 4 – парола 4 и т.н ако касовия апарат го позволява. 

забележка : в момента могат да се програмират оператори от 2 до 19. В следващи версии ще се отключат оператори от 20 до 29.

Марка (модел) Тип Производител Оператор 2 (manager) Парола (manager) Сторно (manager) Диапазон фактури Връзка USB или COM
Daisy Compact M 02 Касов апарат Daisy 2 2 Да Да  
Daisy Compact S 01 Касов апарат Daisy 2 2 Да Да  
Daisy eXpert SX 01 Касов апарат Daisy 2 2 Да Да  
Daisy FX 1200C Фискален принтер Daisy 2 2 Да Да  
Daisy FX21 01 Фискален принтер Daisy 2 2 Да Да  
Datecs DP-05 Касов апарат Datecs 2 2   Да  
Datecs DP-150 Касов апарат Datecs 2 2   Да Да
Datecs DP-25 Касов апарат Datecs 2 2   Да  
Datecs DP-25X Касов апарат Datecs 2 2   Да  
Datecs FMP-10 Фискален принтер Datecs 2 2   Да  
Datecs FMP-350X Фискален принтер Datecs 2 2   Да  
Datecs FP-2000 Фискален принтер Datecs 2 2   Да  
Datecs FP-650 Фискален принтер Datecs 2 2   Да  
Datecs FP-700X Фискален принтер Datecs 2 2   Да  
Datecs FP-800 Фискален принтер Datecs 2 2   Да  
Datecs WP-50 Касов апарат Datecs 2 2   Да  
Datecs WP-500X Касов апарат Datecs 2 2   Да  
Datecs WP-50X Касов апарат Datecs 2 2   Да  
Eltrade A1 KL Касов апарат Eltrade 2 2   Да  
Eltrade A3 KL Касов апарат Eltrade 2 2   Да  
Tremol FP24 Фискален принтер Tremol 2 2   Да  
Tremol M23 Касов апарат Tremol 2 2   Да  
ZIT B30 Касов апарат ZIT 2 2   Да  

 • В I-Cash могат да се създадат потребители и всеки един от тях може да се прикрепи към оператор във фискалното устройство. В случая в таблицата е посочен потребител manager, който се генерира автоматично от системата при нова регистрация. На снимката виждате трима потребители , на които съответстват трима оператори във фискалното устройсто. Ако няма програмирани оператори в фискалното устройство със съответните номера и пароли няма да може да се осъществи връзка. Чрез софтуер за сервиз могат да се програмират операторите и паролите към тях във фискалното устройство.

забележка : ако искате редакция на пароли в I-Cash моля пишете мейл на support@icash.bg с информация защо трябва да се редактират и кои да са новите пароли.

 

 • Kлиентите могат да издават фактури от фискалното устройство или да ги генерират от облачната система. За да не се дублират номерата на тези фактури е нужно да се зададе диапазон на фактури във фискалното устройство и във интернет платформата.

Допълнителна информация

Датекс ООД

За Datecs (DP-25) : По подразбиране , ако ползвате фискален принтер оператор 1 е с парола 0, а при касовите апарати е оператор 1 с парола 1 ( виж снимката за въвеждане или редактиране на пароли и номера на операторите в касовия апарат в I-Cash ) – на двете места трябва да се уеднаквят (в датекс паролата е 0001 за оператор 1 трябва да е 1 т.е. да се премахнат нулите, в I-Cash паролата ще се визуализира като 1 на снимката). Трябва да се позволи и връзката с компютър в режим програмиране и да се сетне скоростта. Паролата за вход в режим програмиране на устройства на Датекс ООД е 30. Програмиране – конфигурация – комуникация – връзка с ПС скорост 115200(под номер 9)Програмиране – конфигурация – комуникация – връзка с ПС избирате и на кой com port ще се връзват. Връщате се в главно меню и отивате на Връзка с PC. Устройството е готово за работа.

След което при връзка със софтуера трябва да се избере и протокола (Датекс има три протокола за комуникация имплементирани в I-Cash. В този конкретен случай трябва да се избере Датекс касов апарат). В списъка с този протокол са DP-05, DP-25, DP-35, WP-50, DP-150. Останалите два протокола са за принтери без Х :  FP-800 / FP-2000 / FP-650 / SK1-21F / SK1-31F / FMP-10 / FP-700 и третия протокол са принтерите с Х (има и касови апарати с този протокол с малки разлики) .

забележка : Касов апарат DP 25 с х протокол паролата на оператор в касовия апарат е „0002“ , а при нас е „2“. Подобен казус има и с някои ФУ с X протокол като DP150x. 

забележка : за дубликат на бон трябва да е програмирано фискалното усторойство.

Дейзи Технолоджи ООД

Касовите апарати / принтери имат няколко режима на работа като този който ни трябва е PC. Навигирането става със стрелките от клавиатурата (или с бутона ON/OFF в зависимост от модела на касовия апарат / принтер) , въвеждане на парола (по принцип 9999)  + CLK (или ОК в зависимост от модела на касовия апарат ) и на дисплея на касовия апарат се визуализира икона на USB кабел. Ако ползвате фискален принтер когато е в режим изписва „ГОТОВ ЗА РАБОТА“. В касовия апарат има програмирани 19 оператора с парола и номер както следва : първи – оператор 1 с парола 1; оператор 2 с парола 2 и т.н. 

Елтрейд ООД

Не би трябвало да се правят някакви настройки. Ако са инсталирани драйвери при осъществена връзка апарата автоматично влиза в режим „Връзка с PC“. Връзката се осъществява посредством USB кабел. Драйвери се инсталират от официалния сайт на фирмата производител.

ЗИТ ЕООД

Със стрелките от клавиатурата навигирате до режим PC. Въвеждате парола 9999 и бутон TOTAL. На дисплея на касовия апарат се визуализира икона на USB кабел. Стартирате помощника на ПОС-а и преминавате през всяка стъпка като избирате com port , на който се появява устройството. 

Тремол ООД

По подразбиране касите на Тремол ООД имат само един потребител – оператор 1 с парола в касовия апарат 0. Трябва тези настройки да се въведат в потребителя в I-Cash. В касовия апарат навигирайте до меню: програмиране / параметри / параметри / фискален принтер – Тук трябва да е сетнато на ДА. След което трябва да се влезе в режим продажби и с така направени настройки вече осъществяваме комуникацията с ПОС-а.

Забележка: В тази статия не са описани всички варианти. Моля обърнете се към фирмата, от която сте закупили касовия апарат. Всеки един апарат има инструкция, в която производителят детайлно е описал процедурата за връзка с PC. 

Забележка : Ако е ползван друг софтуер , най – вероятно касовия апарат е препрограмиран . Моля свържете се с фирмата и проверете какво е променяно като настройки и какво трябва да се промени.

Как да осъществя връзката на фискалното устройство с I-Cash?

 • Обърнете се към фирмата , която сервизира вашите фискални устройства.
 • Фискалното устройство трябва да е узаконено по новите изисквания на Наредба Н-18.
 • Още малко по темата тук.
 • Как се осъществява връзка на фискално устройство под Windows: вижте видеото.
 • Как се осъществява връзка с фискално устройство под Android: вижте видеото.

Какво да предприема , ако няма връзка с касовия апарат

 • Проверете дали е включено фискалното устройство.
 • Проветете дали е включено в ел. мрежата! Ако устройството има вградена батерия проверете дали тя има достатъчно заряд.
 • Проветере дали фискалното устройство е в режим , в който може да се осъществи връзка с PC (лаптоп, таблет, смартфон).
 • Проверете дали кабела, с който се осъществява връзката няма видими дефекти.
 • Проверете в диспечера на устройствата дали фигурира като виртуален порт или сериал (ако работите под Windows и връзката се осъществява посредством USB и RS).
 • Проверете дали е включен bluetooth на двете устройства.
 • Проверете дали фискалното устройство е в списъка със сдвиени устройства (настройки; Android).
 • Проверете статуса на фискалното устройство, чрез програмата за сервиз инсталирана от сервизния техник.
 • Рестартирайте програмата.
 • Рестартирайте компютъра.

Ако всички условия са изпълнени и не можете да осъществите връзка, моля свържете се с нас на телефоните посочени в сайта.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация