fbpx
Как да подготвим шаблон за нефискалните принтери?


Шаблони за нефискални притери

Настройки на шаблони

1. Допълнителни настройки

Допълнителните настройки се достъпват след като се избере принтера от меню Каса/Принтер в настройки:

Полета за попълване и информация :

Копия : при въведена цифра през нефискалния принтира копия.

Ширина на хартията в mm : Въвежда се зоната за принтиране. Това поле е свързано и със снимката , която се въвежда като лого в шаблона. Например на 58 мм принтер зоната е 50 с по 4 отстъп от ляво и от дясно за всеки принтер е различна зоната за принт в зависимост за отстъпите , които се задават от драйверите на принтера или от printing preferences ако се ползва драйвера на windows.

Шрифт – всички трябва да са monospace, ако не се визуализират шрифтове трябва да се инсталират / добавят във windows

Големина на шрифта – по подразбиране е „0“ (отговаря на font-size=10) и се визуализира добре на 80 мм принтер. Полето приема и отрицателни стойности.

Брой символи на ред – могат да се проверят след като се пусне информация от принтера – в повечето ескейп пос принтери има зададени четири големини на шрифта (regular ; bold) , което ги прави осем на брой. Трябва да се преброят символите на ред и да се въведат в полетата.

2. Подготовка на шаблона

Стъпка 1 : целия шаблон се подготвя подравнен от ляво

Стъпка 2 : въвежда се големината , болд италик

Стъпка 3 : след това се избира подравняване , ако ще се подравнява

Стъпка 4 : накрая се избира секцията , която ще се върти в цикъл

Стъпка 5: Запази

Как работят шаблоните ?

Към всяка една артикулна група имате възможност да изберете щанд (под щанд разбирайте нефискален принтер, към който ще се подава информация). Няма възможност една артикулна група да се свърже към два принтера и да се разпечатат две бележки на два различни термални принтера. Имате възможност да издадете дубликат на тази бележка или да принтирате няколко копия. Разбира се има възможност да се маркират артикули от различни артикулни групи и програмата да печата две бележки на два различни принтера единият поставен в кухненските помещения , а другият на бара.

Ако имате две групи артикули „Студени напитки“ и „Топли напитки“, който да прикрепени към щанд „Бар“ ще получите следния резултат: при маркиране на артикули от двете групи и избор на бутона „Изпрати към принтер“ ще получите две касови бележки – една с артикулите от едната група и втора с артикулите от втората група.

Ако искате да обедините всичко в една бележка трябва да подготвим номенклатурите по малко по – различен начин. Първо ще редактираме тези две артикулни групи и ще премахнем щандовете от тях. По този начин след като се избере артикул от тях няма да се подава информация към принтера и няма да се принтира бележка.

След това ще подготвим трета артикулна група , която можем да наименуваме за кратко „Напитки“. И тази артикулна група ще обвържем със щанд „Бар“. След това трябва да редактираме всички артикули от „Студени напитки“ и „Топли напитки“ , като в допълнителни данни маркираме и третата артикулна група „Напитки“ , която сме създали преди малко. Така един артикул ще участва в две групи. По този начин всички артикули от бара ще излизат на една бележка.

Забележка : този вариант на подготовка на артикулната база оказва негативно влияние на отчетите по щандове.

За улеснение от настройки на модула за бързи продажби можем да скрием група „Напитки“. Примерът е даден за фирми занимаващи се с ресторантьорски бизнес, но работи безотказно и може да бъде прилаган в други свери на дейност в търговията.

По подобен начин се ползват нефискалните принтери и във фирми, които разполагат със склад, който е в непосредствена близост до търговската част, като подават информация към работниците в склада за подготовка и окомплектоване на поръчките. За този вариант нефискалния принтер трябва да е вързан по мрежа. Не се препоръчва ползването на USB кабел за свързване на устройства на дълги разстояния.

Нефискалните принтери имат доста разнообразно предназначение и клиентите на i-cash ги ползват по много и най – различни начини. Имате възможност да подготвите много и най – различни документи , които да се принтират и да съпровождат основния документ за продажбата. Основно тази функционалност се ползва в мобилната търговия и се издават гаранционни карти и експедиционни листове. Разбира се тази функционалност е разработена в Уеб и е много по гъвкава и удобна за работа.

Забележка :

Ако принтира символи различни от очакваните :

– проверете скоростта на печат , ако е вързан по ком порт – моля обърнете се към сервизен техник

– принтера не поддържа кирилица – моля обърнете се към сервизен техник

– може да вържете принтера като системен

– в зависимост от това как е вързан принтера по ком или като системен някой от функционалностите работят по различен начин . Тук изцяло се съобразяваме с модела на принтера и драйвера , който го управлява.

Списък с всички променливи и тяхното предназначение

 

Примерни темплийти :

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори