1
Импортирай артикули
Зареди артикули с един клик.

Поготви файл и въведи всички артикули е един клик.

2
Зареди контрагенти
Зареди контрагенти с един клик.

Подготви файл и въведи всички контрагенти с един клик.

3
Започни да продаваш
Лесно и бързо.

Вече сме готови да направим първата си продажба и да издадем първата си фактура.